Vår hemsida är

under konstruktion!


Anmälningsblankett till NLV

 

Direkt kontakt


Expedition: 0920 - 608 00

E-post: nya.laroverket@nlv.se

 

Magnus Selberg, VD

Mobilnr: 070 - 710 66 29

E-post: magnus.selberg@nlv.se

 

Peter Ohlsson, Verksamhetschef

Mobilnr: 070 - 300 81 50

E-post: peter.ohlsson@nlv.se

 

Catharina Nordström, Rektor Bergviken

Mobilnr: 0708 - 27 75 28

E-post: catharina.nordstrom@nlv.se

 

David Hjelte, Rektor Bergnäset

Mobilnr: 070 - 312 17 31

E-post: david.hjelte@nlv.se

 

Carina Henriksson, Rektor Svartöstaden

Mobilnr: 070 - 282 73 60

E-post: carina.henriksson@nlv.se

 

Nya Läroverket Bergviken

Ettornas fritids 072 - 453 39 08

Tvåornas fritids 076 - 765 72 62

Treornas fritids 073 - 037 39 85

Fritidshem mellanstadiet (år 4-6) 072 - 205 21 28

Förskoleklass: 076 - 834 78 00

 

Arbetslag 1: 073-086 76 03

Arbetslag 2: 070-283 27 67

Arbetslag 3: 0737-480 500

Arbetslag 4: 0737-48 10 60

 

Nya Läroverket Bergnäset

Förskoleklass: Pluto 073-768 41 85

Fritids år 1: Mars 073-322 09 91

Fritids år 2-3: Jupiter 073-322 58 69

Fritids år 4-6: Solen 073 - 086 76 87

Arbetslag 1 : 073 - 086 76 69

Arbetslag 2: 073 - 764 47 40

Arbetslag 3: 0920 - 608 00

 

Nya Läroverket Svartöstaden

Fritids: 073-322 80 13

Arbetslaget: 073-322 49 54

 

Adresser: Box 50068, 973 22 Luleå

 

Nya Läroverket Bergviken

Besöksadress: Björkgatan 2B

Leveransadress: Björkgatan 2C, 973 31 Luleå

 

Nya Läroverket Bergnäset

Upplagsvägen 20b 972 54 Luleå

 

Nya Läroverket Svartöstaden

Sandgatan 22 974 37 Luleå© Copyright Nya Läroverket. All rättigheter reserverade.