Verksamhetsberättelse för 2020/2021 (pdf)

 Föreningen Nya Läroverkets Vänner

Verksamhetsberättelse för perioden2020-07-01till 2021-06-302 

Antalet medlemmar/röstlängd 

Föreningen hade sammanlagt 75 enskilda medlemmar och familjemedlemmar per 2020-06-30. 

Styrelsens sammansättning 

➢ Anna Håkans, ordförande. Vald på ett år. 

➢ Åsa Fredriksson, sekreterare. Första året på två år. 

➢ Hanna Tidström, kassör. Andra året på två år. 

➢ Sandra Warg, ledamot. Andra året på två år. 

➢ Anna Stina Johansson, ledamot. Första året på två år. 

➢ Jörgen Nilsson, suppleant. Andra året på två år. 

➢ Magnus Selberg, skolledningens representant i styrelsen. 

Valberedningens sammansättning 

Magnus Selberg, sammankallande, vald på ett år. Peter Ohlsson, vald på ett år. 

Verksamhetsberättelse 

Föreningen Nya Läroverkets vänner, org nr 802457-6855, har brutet räkenskapsår, vilket innebär att verksamhetsberättelsen omfattar perioden från 2020-07-01 tom 2021-06-30. Årsmöte hölls 2020-10-22. Under läsårets verksamhetsperiod, föreningens fjortonde verksamhetsår, har NLV vänner haft 4 protokollförda möten. 

Styrelsen har beslutat att föreningens firma tecknas av styrelsen tillsammans eller av ordförande och kassör var för sig. 

Styrelsen har under verksamhetsåret tagit fram information om aktiviteter och arbetat aktivt med medlemmar från NLV Bergviken och NLV Bergnäset. 

Styrelsen har på olika sätt spridit information om vårens och höstens aktiviteter för att öka intresset och locka fler att bli medlemmar. Information och inbjudningar har gått ut via veckobrev och hemsida. Medlemmar brukar normalt värvats vid föräldramöten, aktiviteter och skolavslutning. På grund av rådande omständigheter vid coronapandemin har det varit svårare att värva medlemmar. Styrelsen har fått tänka om gällande aktiviteter och flertalet föräldraföreläsningar har hållits digital. 

Under året har föreningen trots alla restriktioner kunnat utföra följande föreläsningar och aktiviteter: 

 • • Föräldraföreläsning om Cannabis 
 • • Föräldraföreläsning ”Hur kan jag stärka relationen när det krånglar” 
 • • Föräldraföreläsning ”Hjälp ditt barn att plugga bättre” 
 • • Överraskning för barnen vid skolans maskerad 
 • • Påskhare på besök innan påsklovet 

3 

Ambitionen från föreningen är att bevaka och informera i aktuella ämnen som rör elever, lärare och föräldrar via föreläsningar och aktiviteter. 

Föreningens viktigaste uppgift detta verksamhetsår har varit att med skolans profil Art & Science som utgångspunkt dela ut stipendier till elever/grupper/klasser för speciella insatser. 

Styrelsen har under verksamhetsåret delat ut sexton stipendier för läsåret 2020/2021. 

Företagen Mobilaris AB, SEB, Ricoh IT Partner Norr, Visida AB, Diös AB och Profilbutiken har vardera bidragit med 3000 sek. 

Följande stipendier har delats ut i samband med skolavslutningen den 10 juni: 

 • Stipendium till Årets kompis har tilldelats Thea Jacobsson, klass 8B, och Linus Halvarsson, klass 8A, och delas ut i samarbete med Mobilaris AB. 
 • Stipendium för Särskild resultathöjning har tilldelats Axel Frostlid, klass 9B, och Leon Bagger Toräng, klass 9A, och delas ut i samarbete med SEB. 
 • Stipendium för Särskilt goda resultat till elever inom högstadiet har tilldelats Liv Dagertun, klass 9A, och Jenna Pylvänäinen, klass 9B, Siri Öman Roshed, klass 9B, Nils Ek, klass 9A, och delas ut i samarbete med Ricoh IT Partner Norr och Diös. 
 • Stipendium för Friskvård, hälsa och arbetsmiljö har tilldelats Astrid Olsson, Ninni Aspgren, Marcus Karlsson och Julian Berger, klass 7A samt Anna Clara Lundqvist, klass 9A, och delas ut i samarbete med ViSida AB. 
 • Stipendium för Årets kulturperson har tilldelats Wilma Warg, klass 9A, Molly Strömbäck, klass 9B, och delas ut i samarbete med Profilbutiken 
 • Stipendium till Nya Läroverkets arbetslag har tilldelats lågstadiet och mellanstadiet Bergviken, lågstadiet och mellanstadiet Bergnäset samt skolan i Svartöstan om totalt 7000 kr. Detta har delats ut vid föräldramöten i september 2021. 

Årets utdelning av stipendierna skedde av rektorerna vid skolavslutningen. Bakgrunden och den allmänna motiveringen lästes upp. Varje stipendiat erhöll ett inramat diplom med motivering samt pengar i kontanter. Ett pressmeddelande och stipendiaternas namn publicerades på föreningens hemsida och i lokalpressen. 

Styrelsen vill tacka för gåvor, bidrag och engagemang från medlemmar och företag, samt för förtroendet att leda föreningen under det gångna året. 

Luleå 2021-11-15 

Anna Håkans 

Anna Håkans 

Ordförande Nya läroverkets vänner