lasarsplan

Läsåret 2021/2022

Vårterminen 2021:

Terminsstart: 11 januari (vecka 2)
Sportlov: 8-12 mars (vecka 10)
Påsklov: 1-9 april (vecka 14)
Lovdag: 14 maj (vecka 19)
Skolavslutning: 10 juni (vecka 23)

Utvecklingsdagar för lärare (innebär lovdagar för eleverna):

Vårterminen 2021:
7-8 januari (vecka 1) innan terminsstart
14-17 juni (vecka 24) efter skolavslutning

Höstterminen 2021:

Skolstart: 18 augusti (vecka 33)
Höstlov: 1-5 november (vecka 44)
Lovdag: 10 december (vecka 49)
Terminsslut: 22 december (vecka 51)

Vårterminen 2022:

Terminsstart: 12 januari (vecka 2)
Sportlov: 7-11 mars (vecka 10)
Påsklov: 11-14 april (vecka 15)
Lovdag: 27 maj (vecka 21)
Lovdag: 30 maj (vecka 22)
Skolavslutning: 10 juni (vecka 23)

Utvecklingsdagar för lärare (innebär lovdagar för eleverna)

Höstterminen 2021:
11-17 augusti (v. 32-33) innan skolstart
1-3 november (vecka 44)
10 december (vecka 49)

Vårterminen 2022:
10-11 januari (vecka 2) innan terminsstart
30 maj (vecka 22)
13-16 juni (vecka 24) efter skolavslutning