Verksamhetsberättelse enligt 15 november 2018 (pdf)

Föreningen Nya Läroverkets Vänner

Verksamhetsberättelse för tiden 2017-07-01 till 2018-06-30.

Antalet medlemmar/röstlängd

Föreningen hade sammanlagt 78 enskilda medlemmar och familjemedlemmar per 2018-06-30.

Styrelsens sammansättning

 Anna Håkans, ordförande. Vald på ett år.

 Anna Karin Degermark, sekreterare. Andra året på två år.

 Lena Djurberg, kassör. Första året på två år.

 Sandra Warg, ledamot. Första året på två år.

 Magnus Selberg, skolledningens representant i styrelsen.

 Carina Kallioniemi, suppleant. Andra året på två år.

 Carina Selberg, suppleant. Första året på två år.

Valberedningens sammansättning

Magnus Selberg, vald på ett år. En vakant.

Verksamhetsberättelse

Föreningen Nya Läroverkets vänner har brutet räkenskapsår, vilket innebär att verksamhetsberättelsen omfattar perioden från 2017-07-01 tom 2018-06-30. Årsmöte hölls 2017-11-20. Under läsårets verksamhetsperiod, föreningens elfte verksamhetsår, har NLV vänner haft 4 protokollförda möten.

Styrelsen har beslutat att föreningens firma tecknas av styrelsen tillsammans eller av ordförande och kassör var för sig. Föreningens stadgar har setts över. Ingen förändring sker vid kommande årsmöte. Styrelsen har under verksamhetsåret tagit fram information om aktiviteter och arbetat aktivt med medlemmar från NLV Bergviken och NLV Bergnäset.

Styrelsen har på olika sätt spridit information om vårens och höstens aktiviteter för att öka intresset och locka fler att bli medlemmar. Information och inbjudningar har gått ut via veckobrev och hemsida. Medlemmar har värvats vid föräldramöten, aktiviteter och skolavslutning. Fler medlemmar och företagsmedlemmar har medfört fler stipendium och planerade föreläsningar av intresse.

Under året har följande aktiviteter och speciella föreläsningar genomförts.

 Föreläsningar om Psykisk ohälsa

 Föreläsningar om Studieteknik

 Föreläsningar av Gapminder

 Påskäggsutdelning

 Stipendier till elever och arbetslag

 

Ambitionen från föreningen är att bevaka och informera i aktuella ämnen som rör elever, lärare och föräldrar via föreläsningar. Föreningens viktigaste uppgift detta verksamhetsår har varit att med skolans profil Art & Science som utgångspunkt dela ut stipendier till elever/grupper/klasser för speciella insatser.

Styrelsen har under verksamhetsåret delat ut fjorton stipendier för läsåret 2017/2018.

Företagen Mobilaris AB, SEB, Reklamtrion, Ricoh IT Partner Norr, Visida AB, Hermelinen AB, har vardera bidragit med 3000 sek i medlemsavgifter och sponsring.

Följande stipendier har delats ut i samband med skolavslutningen den 14 juni på Kulturens Hus:

 Stipendium till Årets kompis om 2000 sek har tilldelats Leo Hassler, klass 8B, och Noomi Nilsson-Lindh, klass 7B, och har delats ut i samarbete med Mobilaris AB.

 Stipendium för Särskild resultathöjning om 2000 sek, har tilldelats Emil Roponen, klass 8A, och Melvin Fredriksson, klass 9A, och har delats ut i samarbete med SEB.

 Stipendium för Bästa examensarbete om 2000 sek, har tilldelats Fanny Lövbrand, klass 9B, och Elin Sirkka, klass 9A, och har delats ut i samarbete med Reklamtrion.

 Stipendium för Särskilt goda resultat om 2000 sek har tilldelats Cindy Larsson, klass 9B, Felix Filson, klass 9B, Odin Bonivart, klass 9A, och har delats ut i samarbete med Ricoh IT Partner Norr.

 Stipendium för Friskvård, hälsa och arbetsmiljö om 2000 sek, har tilldelats Adeline Lindmark, klass 9A, och Lukas Öhman, klass 7A, och har delats ut i samarbete med Visida AB.

 Stipendium för Årets kulturperson om 2000 sek, har tilldelats Torous Bagdasarian, klass 9B, Sabina Sterbäck, klass 9A, Ronja Sterbäck, klass 9A, och har delats ut i samarbete med Hermelinen AB.

 Stipendium till Nya Läroverkets Arbetslag 1 (lågstadiet) och 2 (mellanstadiet), Bergviken och Bergnäset om totalt 6000 kr, har delats ut vid föräldramöten i september 2018.

Vid utdelningsceremonin på Kulturens Hus läste ordförande Anna Håkans upp bakgrunden och den allmänna motiveringen och delade ut alla elevers stipendier assisterad av övrig styrelse. Varje stipendiat erhöll ett inramat diplom med motivering samt pengar i kontanter. Ett pressmeddelande och vinnarnas namn publicerades på föreningens hemsida och i lokalpressen.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för att den fått förtroendet att leda föreningen och samtidigt rikta sitt tack till de medlemmar som engagerat sig i föreningens arbete och aktiviteter under det gångna året.

Luleå 2018-11-15

Anna Håkans

Ordförande Nya läroverkets vänner