Verksamhetsberättelse enligt 16 oktober 2019 (pdf)

 Föreningen Nya Läroverkets Vänner

Verksamhetsberättelse för tiden 2018-07-01till 2019-06-302 

Antalet medlemmar/röstlängd 

Föreningen hade sammanlagt 73 enskilda medlemmar och familjemedlemmar per 2019-06-30. 

Styrelsens sammansättning 

➢ Anna Håkans, ordförande. Vald på ett år. 

➢ Anna Karin Degermark, sekreterare. Första året på två år. 

➢ Lena Djurberg, kassör. Andra året på två år. 

➢ Sandra Warg, ledamot. Andra året på två år. 

➢ Magnus Selberg, skolledningens representant i styrelsen. 

➢ Carina Kallioniemi, suppleant. Första året på två år. 

➢ Carina Selberg, suppleant. Andra året på två år. 

Valberedningens sammansättning 

Magnus Selberg, sammankallande, vald på ett år. Peter Ohlsson, vald på ett år. 

Verksamhetsberättelse 

Föreningen Nya Läroverkets vänner, org nr 802457-6855, har brutet räkenskapsår, vilket innebär att verksamhetsberättelsen omfattar perioden från 2018-07-01 tom 2019-06-30. Årsmöte hölls 2018-11-15. Under läsårets verksamhetsperiod, föreningens tolfte verksamhetsår, har NLV vänner haft 4 protokollförda möten. 

Styrelsen har beslutat att föreningens firma tecknas av styrelsen tillsammans eller av ordförande och kassör var för sig. 

Föreningens stadgar har setts över. Vid kommande årsmöte kommer styrelsen att föreslå en stadgeändring gällande antalet deltagare i styrelsen. 

Styrelsen har under verksamhetsåret tagit fram information om aktiviteter och arbetat aktivt med medlemmar från NLV Bergviken och NLV Bergnäset. 

Styrelsen har på olika sätt spridit information om vårens och höstens aktiviteter för att öka intresset och locka fler att bli medlemmar. Information och inbjudningar har gått ut via veckobrev och hemsida. Medlemmar har värvats vid föräldramöten, aktiviteter och skolavslutning. Fler medlemmar och företagsmedlemmar har medfört fler stipendium och planerade föreläsningar av intresse. 

Under året har följande aktiviteter och speciella föreläsningar genomförts. 

 • • Föreläsning ”Datorspel och hälsa för uppkopplade” 
 • • Yrkesmässa med olika yrken representerade 
 • • Påskäggsutdelning, som sponsrats av Cloud Consulting AB 
 • • Stipendier till elever och arbetslag 

Ambitionen från föreningen är att bevaka och informera i aktuella ämnen som rör elever, lärare och föräldrar via föreläsningar och aktiviteter. 3 

Föreningen har även erhållit ett bidrag från Sofia Reinholdt om 300 kr. 

Föreningens viktigaste uppgift detta verksamhetsår har varit att med skolans profil Art & Science som utgångspunkt dela ut stipendier till elever/grupper/klasser för speciella insatser. 

Styrelsen har under verksamhetsåret delat ut femton stipendier för läsåret 2018/2019. 

Företagen Mobilaris AB, SEB, Reklamtrion, Ricoh IT Partner Norr, Visida AB, Hermelinen AB, har vardera bidragit med 3000 sek. 

Följande stipendier har delats ut i samband med skolavslutningen den 13 juni på Kulturens Hus: 

 • Stipendium till Årets kompis om 2000 sek har tilldelats Noel Larsson, klass 8B, och Jennie Nilsson, klass 9B, och har delats ut i samarbete med Mobilaris AB. 
 • Stipendium för Särskild resultathöjning om 2000 sek, har tilldelats Emma Åhrling, klass 9C, och Viktoria Tjechonina, klass 9A, och har delats ut i samarbete med SEB. 
 • Stipendium för Bästa examensarbete om 2000 sek, har tilldelats Olga Filson, klass 9B, och Stina Degermark, klass 9B, och har delats ut i samarbete med Reklamtrion. 
 • Stipendium för Särskilt goda resultat om 2000 sek har tilldelats Alma Sundström, klass 9B, och Ida Pylvänäinen, klass 9B, och har delats ut i samarbete med Ricoh IT Partner Norr. 
 • Stipendium för Friskvård, hälsa och arbetsmiljö om 2500 sek, har tilldelats Agnes Gustafsson, My Ljungberg, Juliana Hedlund, klass 7A, och Anton Öqvist, klass 8B, och har delats ut i samarbete med ViSida AB. 
 • Stipendium för Årets kulturperson om 2000 sek, har tilldelats Tuva Tavér, klass 9B, och Maksymilian Maksymowicz, klass 8B, och har delats ut i samarbete med Hermelinen AB. 
 • Stipendium till Nya Läroverkets Arbetslag 1 (lågstadiet) och 2 (mellanstadiet), Bergviken och Bergnäset om totalt 6000 kr, har delats ut vid föräldramöten i september 2019. 

Vid utdelningsceremonin på Kulturens Hus läste ordförande Anna Håkans upp bakgrunden och den allmänna motiveringen och delade ut alla elevers stipendier assisterad av övrig styrelse. Varje stipendiat erhöll ett inramat diplom med motivering samt pengar i kontanter. Ett pressmeddelande och stipendiaternas namn publicerades på föreningens hemsida och i lokalpressen. 

Styrelsen vill tacka för gåvor, bidrag och engagemang från medlemmar och företag, samt för förtroendet att leda föreningen under det gångna året. 

Luleå 2019-10-16 

Anna Håkans 

Anna Håkans 

Ordförande Nya läroverkets vänner