Verksamhetsberättelse enligt 20 november 2017 (pdf)

Föreningen Nya Läroverkets Vänner

Verksamhetsberättelse för tiden 2016-07-01 till 2017-06-30.

Antalet medlemmar/röstlängd

Föreningen hade sammanlagt 102 enskilda medlemmar och familjemedlemmar per 2017-06-30.

Styrelsens sammansättning

 • Tomas Tavér, ordförande. Vald på ett år.
 • Anna Karin Degermark, sekreterare. Första året på två år.
 • Lena Djurberg, kassör. Andra året på två år.
 • Lynnita Bergström, ledamot. Andra året på två år.
 • Magnus Selberg, skolledningens representant i styrelsen.
 • Mats Eriksson, suppleant. Andra året på två år.
 • Carina Kallioniemi, suppleant. Första året på två år.
 • Carina Selberg, suppleant. Första året på två år.

Valberedningens sammansättning

Magnus Selberg, vald på ett år. En vakant.

Verksamhetsberättelse

Föreningen Nya Läroverkets vänner har brutet räkenskapsår, vilket innebär att verksamhetsberättelsen omfattar perioden från 2016-07-01 tom 2017-06-30. Årsmöte hölls 2016-11-24. Under läsårets verksamhetsperiod, föreningens tionde verksamhetsår, har NLV vänner haft 5 protokollförda möten.

Styrelsen har beslutat att föreningens firma tecknas av styrelsen tillsammans eller av ordförande och kassör var för sig.

Föreningens stadgar har setts över. Ingen förändring sker vid kommande årsmöte.

Styrelsen har under verksamhetsåret tagit fram information om aktiviteter och arbetat aktivt med medlemmar från NLV Bergviken och NLV Bergnäset.

Styrelsen har på olika sätt spridit information om vårens och höstens aktiviteter för att öka intresset och locka fler att bli medlemmar. Information och inbjudningar har gått ut via veckobrev och hemsida. Medlemmar har värvats vid föräldramöten, aktiviteter och skolavslutning. Fler medlemmar och företagsmedlemmar har medfört fler stipendium och planerade föreläsningar av intresse.

Under året har återkommande aktiviteter och speciella föreläsningar genomförts.

”Vinterbytardag” anordnades på NLV Bergviken i oktober. Föreläsning ”Rymden tur och retur” med Christer Fuglesang anordnades på Kulturens Hus i november, ”Påskäggsutdelning” anordnades av påskgumma och påskharar i april.

Ambitionen från föreningen är att bevaka och informera i aktuella ämnen som rör elever, lärare och föräldrar via föreläsningar.

Föreningens viktigaste uppgift detta verksamhetsår har varit att med skolans profil Art & Science som utgångspunkt dela ut stipendier till elever/grupper/klasser för speciella insatser.

Styrelsen har under verksamhetsåret delat ut fjorton stipendier för läsåret 2016/2017.

Företagen Mobilaris AB, SEB, Reklamtrion, Ricoh IT Partner Norr, Visida AB, Hermelinen AB, har vardera bidragit med 3000 sek i medlemsavgifter och sponsring.

Följande stipendier har delats ut i samband med skolavslutningen den 14 juni på Kulturens Hus:

 • Stipendium till Årets kompis om 2000 sek har tilldelats Torous Bagdasarian, klass 8B, och Måns Hassler, klass 9B, och har delats ut i samarbete med Mobilaris AB.
 • Stipendium för Särskild resultathöjning om 2000 sek, har tilldelats Emily Johansson, klass 9A, och Sol Svensson, klass 9B, och har delats ut i samarbete med SEB.
 • Stipendium för Bästa examensarbete om 2000 sek, har tilldelats Ida Drugge, klass 9B, och William Hedman Eriksson, klass 9A, och har delats ut i samarbete med Reklamtrion.
 • Stipendium för Särskilt goda resultat om 2000 sek har tilldelats Ellias Löwdin, klass 9A, och Joakim Falk, klass 8A, och har delats ut i samarbete med Ricoh It Partner Norr.
 • Stipendium för Friskvård, hälsa och arbetsmiljö om 2000 sek, har tilldelats Ludvig von Heijne, klass 9B, och Måns Kenttä, klass 8A, och har delats ut i samarbete med Visida AB.
 • Stipendium för Årets kulturperson om 2000 sek, har tilldelats Isa Carlsson, klass 9B, och Victoria Lundqvist, klass 9A, och har delats ut i samarbete med Hermelinen AB.
 • Stipendium till Nya Läroverkets Arbetslag 1 (lågstadiet) och 2 (mellanstadiet), Bergviken och Bergnäset om totalt 8000 kr, har delats ut vid föräldramöten i september 2017.

Vid utdelningsceremonin på Kulturens Hus läste ordförande Tomas Tavér upp bakgrunden och den allmänna motiveringen samt delade ut alla elevers stipendier tillsammans med övrig styrelse. Varje stipendiat erhöll ett inramat diplom med motivering samt pengar i kontanter. Ett pressmeddelande och vinnarnas namn publicerades på föreningens hemsida och i lokalpressen.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för att den fått förtroendet att leda föreningen och samtidigt rikta sitt tack till de medlemmar som engagerat sig i föreningens arbete och aktiviteter under det gångna året.

Luleå 2017-11-20

Tomas Tavér

Tomas Tavér

Ordförande Nya l