Föreningen Nya Läroverkets Vänner

Verksamhetsberättelse för tiden 2014-07-01 till 2015-06-30.

Antalet medlemmar/röstlängd

Föreningen hade sammanlagt 29 enskilda medlemmar och familjemedlemmar per 2015-06-30.

Styrelsens sammansättning

 •  Tomas Tavér, ordförande. Vald på ett år.
 • Anna Karin Degermark, sekreterare. Första året av val på två år.
 • Lena Djurberg, kassör. Andra året på två år.
 • Owe Johansson, ledamot. Andra året av val på två år.
 • Magnus Selberg, skolledningens representant i styrelsen.
 • Johanna Nilsson, suppleant. Första året av val på två år.
 • Ulrika Schönbeck, suppleant. Andra året av val på två år.

Valberedningens sammansättning

Jan Wallström, sammankallande, och Veronica Henriksson.

Verksamhetsberättelse

Föreningen Nya Läroverkets vänner har brutet räkenskapsår, vilket innebär att verksamhetsberättelsen omfattar perioden från 2014-07-01 tom 2015-06-30. Årsmöte hölls 2014-11-18. Under läsårets verksamhetsperiod, föreningens åttonde verksamhetsår, har NLV vänner haft 6 protokollförda möten.

Styrelsen har beslutat att föreningens firma tecknas av styrelsen tillsammans eller av ordförande och kassör var för sig.

Föreningens stadgar har setts över. Ingen förändring sker vid kommande årsmöte.

Styrelsen har under verksamhetsåret tagit fram information om aktiviteter och arbetat aktivt för att hitta medlemmar från NLV Bergnäset att ingå i styrelsen. Styrelsen har sedan tidigare ändrat stipendieprocessen så att elever vid NLV Bergnäset inbegrips.

Styrelsen har på olika sätt spridit information om vårens och höstens aktiviteter för att öka intresset och locka fler att bli medlemmar. Information och inbjudningar har gått ut via veckobrev och hemsida. Medlemmar har värvats vid föräldramöten, aktiviteter och skolavslutning. 

Föeningen har i februari anordnat ytterligare en föreläsning i ämnet nätmobbning, nätdroger och nätgrooming med föreläsare från Polismyndigheten och Go On, föreläsare väl insatta i ämnet.

NLV vänner och Inflytanderådet har gemensamt medverkat till en föräldraföreläsning i april i ämnet dataspelsberoende med Sven Rollenhagen, föreläsare väl insatt i ämnet.

Ambitionen från föreningen är att fortsätta bevaka och informera i aktuella ämnen som rör elever, lärare och föräldrar via föreläsningar.

Under året har även återkommande aktiveter genomförts. ”Vinterbytardag” för vintersportutrustning anordnades i november. Två populära påskharar ansvarade för årets ”Påskäggsutdelning! i april. 

En av föreningens viktigaste uppgifter är att med skolans profil Art & Science som utgångspunkt dela ut stipendier till elever/grupper/klasser för speciella insatser. Styrelsen har under verksamhetsåret delat ut tio stipendier för läsåret 2014/2015.

Företagen NKV, Reklamtrion, Kontorsgruppen och Visida AB har vardera bidragit med 2000 sek i medlemsavgifter och sponsring. Följande stipendier har delats ut i samband med skolavslutningen den 9 juni på Kulturens Hus:

 • Stipendium till Årets kompis om 1000 sek har tilldelats Jakob Heyden, klass 9A, och Amanda Lundbäck, klass 8B, och har delats ut i samarbete med NKV Kontorsvaror.
 • Stipendium för Särskild resultathöjning om 1000 sek, har tilldelats Viktor Gustavsson, klass 7B, och Emilia Hedström, klass 9A, och har delats ut i samarbete med Kontorsgruppen.
 • Stipendium för Bästa examensarbete om 1000 sek, har tilldelats William Warg, klass 9B, och Ellinor Lernstål, Sanna Johansson, Ida Norén, klass 9A, och har delats ut i samarbete med Reklamtrion.
 • Stipendium för Särskilt goda resultat om 1000 sek har tilldelats Emmy Sundqvist, klass 8C, och William Norberg, klass 8C.
 • Stipendium för Friskvård, hälsa och arbetsmiljö om 1000 sek har tilldelats Gustav Edström, klass 8B och Emmy Nordström, klass 8C, och har delats ut i samarbete med Visida AB.
 • Stipendium till Nya Läroverkets Arbetslag 1 om 2000 kr, har delats ut vid föräldramötet för Arbetslag 1 i september.

Vid utdelningsceremonin läste ordförande Tomas Tavér upp bakgrunden och den allmänna motiveringen samt delade ut elevers stipendier. Varje stipendiat erhöll ett inramat diplom med motivering samt pengar i kontanter. Ett pressmeddelande och vinnarnas namn publicerades på föreningens hemsida och i lokalpressen.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för att den fått förtroendet att leda föreningen och samtidigt rikta sitt tack till de medlemmar som engagerat sig i föreningens arbete och aktiviteter under det gångna året.

Luleå 2015-11-23

Tomas Tavér

Ordförande Nya läroverkets vänner