Styrelsen för Nya läroverkets vänner:

Tomas Tavér, ordförande 070 545 91 00
Lena Djurberg, kassör 070 881 91 26
Anna K Degermark, sekreterare 0730 50 75 74
Lynnita Bergström, ledamot 070-77 35 657
Magnus Selberg, ledamot 070 710 66 29
Carina Kallioniemi, suppleant 070-51 14 004
Mats Eriksson, suppleant 070-527 82 90

Kontakta oss på nlv.vanner@nlv.se