Styrelsen för Nya läroverkets vänner:

Anna Håkans, ordförande 070-307 08 48
Lena Djurberg, kassör 070 881 91 26
Anna K Degermark, sekreterare 0730 50 75 74
Sandra Warg, ledamot
Carina Kallioniemi, suppleant 070-51 14 004
Carina Selberg, suppleant
Ann-Christine Kankaanranta, revisor 070 653 33 10
Kristina Söderholm, revisorssuppleant 076 800 93 02
Magnus Selberg, skolledningens representant och sammankallande för valberedningen
070 710 66 29

Kontakta oss på nlv.vanner@nlv.se