Nya läroverkets vänner delar ut årets stipendier 2021

Årets skolavslutning blev annorlunda. Istället för att dela ut stipendier på skolavslutning i Kulturens Hus, fick det blir stipendieutdelning på niornas respektive avslutningsmiddagar. Utan föräldrar, resten av skolan och helt utan publik. Jublet och hurraropen var dock lika stora som vanligt, bland stipendiaternas klasskompisar.

Nya läroverkets vänner är en ideell förening som genomför och stödjer aktiviteter som bidrar till utveckling och mervärde för elever, skolan, föräldrar och medlemmar. Dessutom vill vi fungera som en länk mellan skolans värld och samhället. Medlemmar i föreningen är anhöriga till barn på Nya Läroverket, företag och andra med intresse i skolans värld.

 Föreningen Nya läroverkets vänner har instiftat ett flertal stipendier för att uppmärksamma bra prestationer, ett gott kamratskap, och vill stimulera elever i deras arbete. Stipendierna delas ut i samband med skolavslutningen. Följande stipendium har idag delats ut:

Stipendium till Årets kompis har tilldelats Thea Jacobsson, klass 8B, och Linus Halvarsson, klass 8A, och delas ut i samarbete med Mobilaris AB.

Stipendium för Särskild resultathöjning har tilldelats Axel Frostlid, klass 9B, och Leon Bagger Toräng, klass 9A, och delas ut i samarbete med SEB.

Stipendium för Särskilt goda resultat till elever inom högstadiet har tilldelats Liv Dagertun, klass 9A, och Jenna Pylvänäinen, klass 9B, Siri Öman Roshed, klass 9B, Nils Ek, klass 9A, och delas ut i samarbete med Ricoh IT Partner Norr och Diös.

Stipendium för Friskvård, hälsa och arbetsmiljö har tilldelats Astrid Olsson, Ninni Aspgren, Marcus Karlsson och Julian Berger, klass 7A samt Anna Clara Lundqvist, klass 9A, och delas ut i samarbete med ViSida AB.

Stipendium för Årets kulturperson har tilldelats Wilma Warg, klass 9A, Molly Strömbäck, klass 9B, och delas ut i samarbete med Profilbutiken

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Underlag för val av stipendiater på Nya läroverket.

Ur Nya läroverkets verksamhetsidé:

– Skolans lärmiljö ska ge eleverna lust att lära sig och nå goda resultat.

– Naturvetenskap, konstarterna och matematik skall ha en särskild plats i skolans vardag.

Nya läroverket arbetar för att i sin profil lyfta fram sambandet mellan naturvetenskap och konstarterna. Skolans vision är att sålunda skapa ett nytt kunskapsområde.

Skolan uppmuntrar till både praktiskt och teoretiskt forskande, oliktänkande, nytänkande och fritänkande. Skapande och undersökande arbete ska vara viktiga inslag i skolans vardag, liksom skönhet och vänskap.

Med skolans profil som bas vill vi i Nya läroverkets vänner dela ut:

Stipendium till elever som visat Särskilt goda resultat i årskurserna 7 – 9 enligt följande:

Tilldelas två elever (en flicka och en pojke) som visat särskilt goda resultat i ämnen tillhörande skolans verksamhetsidé i ämnena naturvetenskap, konstarterna och matematik. Delas ut i samarbete med Ricoh IT Partner Norr.

Stipendium till elever som visat Särskild resultathöjning enligt följande:

Tilldelas elev som visat ökat engagemang och påtagligt förbättrat sina resultat. Delas ut i samarbete med SEB.

Stipendium till elever som presenterat Bästa examensarbete enligt följande:

Tilldelas elev som med särskilt gott resultat, i sitt examensarbete behandlat någon eller några av delarna i skolans verksamhetsområden, naturvetenskap, konstarterna och matematik, samt presenterat detta muntligt och skriftligt på ett professionellt sätt. Delas ut i samarbete med Reklamtrion.

Stipendium till elever som visat engagemang som Årets kompis enligt följande:

Tilldelas elev som uppmärksammar sina klasskamrater och med civilkurage, osjälviskhet samt engagemang ställer upp för andra. Delas ut i samarbete med Mobilaris AB.

Stipendium till elever som visat engagemang inom Friskvård, hälsa och arbetsmiljö enligt följande:

Tilldelas elev som visat särskilt intresse för friskvård, hälsa och arbetsmiljö. Delas ut i samarbete med Visida AB.

Stipendium till elever som visat engagemang inom Kultur enligt följande:

Tilldelas elev som visat särskilt intresse för konst, kultur och underhållning, genom ett tydligt kulturengagemang inom skolan. Delas ut i samarbete med Hermelinen AB.

Stipendium till Arbetslag 1 och Arbetslag 2  för att stärka skolans profil i det dagliga arbetet enligt följande:

Tilldelas Arbetslag 1 (förskoleklasserna t o m årskurs 3) och Arbetslag 2 (år 4 – år 6) vid höstterminens skolstart.

Skolans arbetslag nominerar till dessa stipendier. Även nomineringar från enskilda lärare tas emot. Nya läroverkets vänner, med skolornas rektorer adjungerade, fattar beslut om stipendierna.

För ytterligare information kontakta Anna Håkans, ordförande i Nya läroverkets vänner, telefon 070-307 08 48.