Pressmeddelande 14 juni 2019

Nya läroverkets vänner delar ut årets stipendier 2019 i samband med skolavslutningen i Kulturens Hus

 Föreningen Nya läroverkets vänner har instiftat ett flertal stipendier för att uppmärksamma bra prestationer, ett gott kamratskap, och vill stimulera elever i deras arbete. Stipendierna delas ut i samband med skolavslutningen i Kulturens Hus. Följande stipendium har idag delats ut:

Stipendium till Årets kompis har tilldelats Noel Larsson, klass 8B, och Jennie Nilsson, klass 9B, och delas ut i samarbete med Mobilaris AB.

Stipendium för Särskild resultathöjning har tilldelats Emma Åhrling, klass 9C, och Viktoria Tjechonina, klass 9A, och delas ut i samarbete med SEB.

Stipendium för Bästa examensarbete har tilldelats Olga Filson, klass 9B, och Stina Degermark, klass 9B, och delas ut i samarbete med Reklamtrion.

Stipendium för Särskilt goda resultat till elever inom högstadiet har tilldelats Alma Sundström, klass 9B, och Ida Pylvänäinen, klass 9B, och delas ut i samarbete med Ricoh IT Partner Norr.

Stipendium för Friskvård, hälsa och arbetsmiljö har tilldelats Agnes Gustafsson, My Ljungberg, Juliana Hedlund, klass 7A, och Anton Öqvist, klass 8B, och delas ut i samarbete med ViSida AB.

Stipendium för Årets kulturpersonhar tilldelats Tuva Tavér, klass 9B, Maksymilian Maksymowicz, klass 8B, och delas ut i samarbete med Hermelinen AB.

 Vi gratulerar alla stipendiater och önskar alla elever en Glad Sommar!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Underlag för val av stipendiater på Nya läroverket.

Ur Nya läroverkets verksamhetsidé:

– Skolans lärmiljö ska ge eleverna lust att lära sig och nå goda resultat.

– Naturvetenskap, konstarterna och matematik skall ha en särskild plats i skolans vardag.

Nya läroverket arbetar för att i sin profil lyfta fram sambandet mellan naturvetenskap och konstarterna. Skolans vision är att sålunda skapa ett nytt kunskapsområde.

Skolan uppmuntrar till både praktiskt och teoretiskt forskande, oliktänkande, nytänkande och fritänkande. Skapande och undersökande arbete ska vara viktiga inslag i skolans vardag, liksom skönhet och vänskap.

Med skolans profil som bas vill vi i Nya läroverkets vänner dela ut:

Stipendium till elever som visat Särskilt goda resultat i årskurserna 7 – 9 enligt följande:

Tilldelas två elever (en flicka och en pojke) som visat särskilt goda resultat i ämnen tillhörande skolans verksamhetsidé i ämnena naturvetenskap, konstarterna och matematik. Delas ut i samarbete med Ricoh IT Partner Norr.

Stipendium till elever som visat Särskild resultathöjning enligt följande:

Tilldelas elev som visat ökat engagemang och påtagligt förbättrat sina resultat. Delas ut i samarbete med SEB.

Stipendium till elever som presenterat Bästa examensarbete enligt följande:

Tilldelas elev som med särskilt gott resultat, i sitt examensarbete behandlat någon eller några av delarna i skolans verksamhetsområden, naturvetenskap, konstarterna och matematik, samt presenterat detta muntligt och skriftligt på ett professionellt sätt. Delas ut i samarbete med Reklamtrion.

Stipendium till elever som visat engagemang som Årets kompis enligt följande:

Tilldelas elev som uppmärksammar sina klasskamrater och med civilkurage, osjälviskhet samt engagemang ställer upp för andra. Delas ut i samarbete med Mobilaris AB.

Stipendium till elever som visat engagemang inom Friskvård, hälsa och arbetsmiljö enligt följande:

Tilldelas elev som visat särskilt intresse för friskvård, hälsa och arbetsmiljö. Delas ut i samarbete med Visida AB.

Stipendium till elever som visat engagemang inom Kultur enligt följande:

Tilldelas elev som visat särskilt intresse för konst, kultur och underhållning, genom ett tydligt kulturengagemang inom skolan. Delas ut i samarbete med Hermelinen AB.

Stipendium till Arbetslag 1 och Arbetslag 2  för att stärka skolans profil i det dagliga arbetet enligt följande:

Tilldelas Arbetslag 1 (förskoleklasserna t o m årskurs 3) och Arbetslag 2 (år 4 – år 6) vid höstterminens skolstart.

Skolans arbetslag nominerar till dessa stipendier. Även nomineringar från enskilda lärare tas emot. Nya läroverkets vänner, med skolornas rektorer adjungerade, fattar beslut om stipendierna.

För ytterligare information kontakta Anna Håkans, ordförande i Nya läroverkets vänner, telefon 070-307 08 48.