15
FEB
2018

Ledningens brev februari 2018

Posted By :
Comments : Off

Hej alla läsare av vårt ledningsbrev!

Vi har för tredje gången på kort tid haft besöka av Skolinspektionen. Vi är tacksamma för att vi som Friskola får så mycket kvalitetsarbete gjort å våra vägnar och uppmärksamhet. Deras reglemente sådant att de ska ha regelbunden tillsyn på Friskolor var tredje år, medans kommunen som huvudman bara blir granskad vart femte år. Då besöker de dessutom endast 20 % av kommunens skolor. Det betyder att det kan gå 20 år mellan varje tillsyn. Sedan är vi oerhört glada och tacksamma för det jobb de gör i sin kvalitetsgranskning. De skickar ut och sammanställer enkäter, de granskar resultat och de gör djupintervjuer. Sedan analyseras allt och vi får hela materialet gratis.

Den här gången var det en specialgranskning och inte en regelbunden tillsyn. Det var en kvalitetsgranskning gällande betyg och bedömning. Det ska bli spännande att ta del av deras slutliga rapport, som kommer först senare mot sommaren, men deras rapport från just vår skola, kändes värmande att läsa. Vi får inte delge den innan slutliga rapporten från hela projektet är officiellt, men kommer att återkomma då.

Som ni redan vet, så söker vi tillstånd för gymnasieskola, igen. Ni föräldrar var väldigt hjälpsamma med vår utökade marknadsundersökning, som de hade velat att vi skulle bredda. Tack för er hjälp och ert stöd.

Vi har även skickat in en ansökan om ytterligare en grundskola. Kön till vår verksamhet växer hela tiden och skulle gärna vilja ge fler möjlighet att gå på Nya Läroverket. Vidare detaljer om alla planer väntar vi med att berätta om, tills vi fått besked om tillstånd, vilket brukar komma strax efter sommarsemestrarna.

Lite andra roliga nyheter är bland annat att i slutet av februari åker 4 representanter från Nya Läroverket till vår vänskola i Sydafrika. Skolverket har varit hos oss och spelat in en utbildningsfilm, som ska visas för lärare nationellt, i fortbildningssyfte. Vi kommer publicera filmen till er, när den är klar. Vi gratulerar också vår klass i år 5, som gick till Norrbottensfinal i Vi i femman.

Nu har Socialdemokraterna och Vänstern lagt fram sitt lagförslag om vinstförbud i välfärden. Vi vet att det finns en mängd juridiska problem och att det inte finns en majoritet i Riksdagen, men vi är likafullt besvikna över detta politiska spel. Detta är ett förslag om att ta bort valfriheten. Nu ska förslaget först till Lagrådet, som ska granska det juridiska, kring fri företagsamhet, lika villkor, äganderätt, EU-rätt och annat.

Man ska inte blanda ihop det här med ett lagförslag om begränsning av vinstuttag för friskolor med dåliga resultat, eller kvalitet vid Skolinspektionens granskningar, vilket hade varit en helt annan sak. Men detta är ett kvalitativt dåligt förslag och de viktigaste poängerna är dessa:

  1. De oberoende och fackkunniga remissinstanserna, såsom exempelvis Advokatsamfundet, Revisorernas Riskförbund och liknande, har sågat lagförslaget, för dess bristande kvalitet.
  2. Kommunen har själv ett krav på att deras skolor ska göra ett överskott på 1 % per år, men vi som friskola ska inte få göra något överskott. 7 % av operativt kapital = 7 % av noll, i och med att vi inte äger fastigheter, eller maskiner.
  3. Vi ska lyda under alla juridiska åtaganden som företag, styrelse och VD, men vem vill sitta i en styrelse med personligt ansvar, i ett företag som inte får göra ett överskott.
  4. Varför tittar man inte på kvalitet istället, när man har en hel myndighet, som inte gör annat än granskar skolors kvalitet?
  5. Skolinspektionen ska granska att friskolan har ekonomisk stabilitet, för att föräldrar och personal ska känna sig trygga. Men hur ska det gå till om man inte får göra ett överskott eller ha en buffert.
  6. Hur ska man kunna spara till en större satsning/investering på IT eller annat?

Vi får samma elevpeng som den kommunala skolan. Skillnaden är att vi måste vara bättre, annars hade ingen valt oss.

Med vänliga hälsningar

Peter, Carina, Catharina & Magnus

About the Author