04
OKT
2017

Ledningens brev oktober 2017

Posted By :
Comments : Off

Höstbild

Hej alla.

Nya läroverket kommer inte att starta gymnasium till hösten 2018. Skolinspektion har synpunkter som de vill att vi ska göra annorlunda, på vår gymnasieansökan. Skolinspektionen ville ha en större marknadsundersökning, än att vi bara vände oss till våra egna elever och föräldrar. Vi måste ha en bredare marknadsundersökning, ute bland övriga föräldrar i Luleå. Det är helt ok och vi kommer ta till oss av deras synpunkter. Vi har så många föräldrar och elever som vill att Nya läroverket även ska finnas på gymnasienivå, så vi kommer säkerligen ta till oss av detta och sedan skicka in en ny ansökan om gymnasium. Som ni vet har vi även många som vill gå på Nya läroverkets grundskola, så vi funderar även på att  starta en ny grundskola, där en del av verksamheten skulle vara en internationell skola.

Någon gång mellan december – februari, har vi förmånen av en inspektion av Skolinspektionen igen. Som friskola blir vi granskade ofta. Både 2014 och 2016 blev vi granskade, utan anmärkning  och vi utgår från att det kommer gå lika bra nu. Vid en granskning gör Skolinspektionen ett stort kvalitetsarbete, som underlättar för oss och hjälper oss i vårt systematiska kvalitetsarbete. Denna gång har inspektionen fokus på ”rättvis och likvärdig bedömning och betygsättning” i ämnena Svenska, Moderna språk och i Slöjd. Det är endast vår skola på Bergviken som granskas denna gång.

Vi kommer att göra en tillfällig omorganisation av ledningsfunktionerna på Bergviken. Vi har en lärare i åk 6, som väljer att ta ett annat jobb där han får en fast tjänst vilket vi inte kan erbjuda honom då han inte har rätt behörighet i sin lärarlegitimation. Åk 6 är ett särskilt intensivt och viktigt år när eleverna skall få betyg för första gången samt en mängd nationella prov som skall utföras och bedömas. Ni som känner oss väl vet att vi sätter undervisningskvaliteten för eleverna i första rum och att vi gör vårt yttersta för att ge eleverna de bästa förutsättningarna.

För att kunna genomföra en bra rekryteringsprocess, som i sig tar tid, och där vi antagligen kommer att anställa någon som har tre månaders uppsägningstid så har vi beslutat att rektor Catharina på Bergviken kommer att återgå till lärartjänst fram tills att vi hittat en fullgod lösning för eleverna i åk 6. Det innebär i sin tur att Peter Ohlsson, förutom sin roll som verksamhetschef för bägge enheterna, även tar över rektorsuppdraget för Bergviken. Denna organisationsförändring kommer att gälla f r o m 25 oktober och fram tills att en ny pedagog finns på plats. Ambitionen är att vi direkt efter årsskiftet skall kunna återgå till den ursprungliga organisationen. Vi är väldigt trygga med denna lösning då Peter tidigare har varit rektor på Bergviken i över sju år. Lösningen är framförallt bra för eleverna i åk 6, då detta borgar för att de får en fortsatt god utbildning.

About the Author