05
SEP
2017

Ledningens brev sep 2017

Posted By :
Comments : Off

PennorHej alla.

Nu har läsåret 2017/2018 äntligen startat. Sommaren kanske inte har varit den bästa, men vår läsårsstart har däremot varit fantastiskt.

Vi vill passa på att gratulera vår duktige lärare på Nya Läroverket Bergnäset, Veronika Wendin, som är nominerad till det fina lärarpriset, Guldäpplet (läs hela motiveringen på https://www.facebook.com/nyalaroverket/). Stort grattis, Veronica!

Vi har under det föregående året analyserat vilka områden som vi vill stärka oss på och fyra områden har utkristalliserats:
IT, Programmering och utveckling av hur vi använder IT som pedagogiskt verktyg står i fokus.
Kultur, Vår profil Art & Science har visat oss kraften i att utrycka sig på många olika sätt. Att ge eleverna möjligheten att stå på en scen stärker självkänslan och självförtroendet och detta skapar många fantastiska mervärden för eleverna och för skolan.
Specialpedagogiskt arbete, Nya läroverkets syn på specialpedagogiskt arbete är att alla särskilda anpassningar man gör med elever skall utföras i klassrummsmiljö. Detta innebär att våra pedagoger måste ha goda förutsättningar och kunskaper om hur detta kan genomföras. För att fördjupa våra kunskaper kommer alla undervisande pedagoger att genomgå Skolverkets kurs ”Specialpedagogik för lärande”.
Kollegial samverkan, Ensam är inte stark! Vi har en stark tro på att arbete i team stärker lärarnas profession och att man tillsammans kan åstadkomma långt mer än vad man gör som ensam solitär.

Våra skolor är redan uppdelade i arbetslag som fungerar som små skolor i skolan. Arbetslagen är sedan uppdelade i mindre team kring årskurserna. För att få till stånd än djupare professionella samtal har vi satsat på att utbilda 7 st handledare som kommer att leda ”Specialpedagogik för lärande” på respektive skola. Att alla undervisande pedagoger läser samma kurs ger en stark bas för kollegial samverkan. Vi räknar med att detta arbetssätt kommer att få positiva följdeffekter på fler samverkansområden.

Med vänliga hälsningar

Magnus, Peter, Carina & Catharina

About the Author