29
JUN
2017

Ledningens brev juni 2017

Posted By :
Comments : Off

clouds-429228_1280

 

Hej alla! Innan vi i ledningen helt tar semester och loggar ut, vill vi skicka en sommarhälsning och lite kort sammanfatta det gångna skolåret. Vi kan återigen stolt konstatera att alla våra avgångselever fick betyg så att dom kan börja gymnasiet till hösten. Om vi hade varit en genomsnittlig skola i Sverige hade 16 avgångselever fått ställa sig på sidan och inte haft möjligheten att gå vidare i livet, inte haft möjligheten att gå vidare med en utbildning. Det genomsnittliga meritvärdet för våra avgångselever blev 251,7 poäng. Sannerligen imponerande och vi är väldigt stolta över elevernas och lärarnas resultat och prestationer.

Som ni vet ,så har vi ambitionen att hålla klasstorleken kring ca 20 barn. Vi gör självfallet en pedagogisk bedömning hur allt fungerar socialt och med lärandet för eleverna och sedan kan en klass bli någon elev ytterligare, medan andra grupper får vara lite mindre. Målet är alltid att det ska vara en bra lärandemiljö för eleverna och att pedagogerna skall kunna lyckas med sitt uppdrag. Allt baseras på storleken på elevpengen, hyreskostnader mm och så länge inte kommunen ändrar på förhållandena så kommer vi att vidhålla denna modell. På NLV Bergviken har vi sedan flera år haft ett snitt på minst 20 elever i varje klass men NLV Bergnäset, som varit i en uppbyggnadsfas, har inte haft fulla grupper överlag. I slutet på vårterminen kunde vi dock konstatera att vi i det närmaste nått fulla klasser även på NLV Bergnäset. Det känns fantastiskt och vi ser det som ett kvitto på att vi byggt upp en skola som ni föräldrar är nöjda med. Det fria skolvalet talar sitt tydliga språk när det är ni som bestämmer var era barn ska få sin utbildning och vi är stolta över hur bägge våra skolor utvecklats över åren.

Det vi nu gör inför hösten, är att bland annat att utöka vår elevhälsa. Det är något väldigt positivt och vi har under våren noggrant analyserat var det är som en förstärkning kan ha bäst effekt. Vi har bestämt oss för att satsa mer på det specialpedagogiska arbetet och har nyanställt en väldigt erfaren och meriterad specialpedagog som heter Alexandra Eriksson. Hon börjar sin tjänst på NLV Bergnäset i augusti och kommer att ha ett övergripande ansvar över det specialpedagogiska arbetet på hela skolan.

Vi ser även att ju fler pedagogiska verktyg som lärarna har i sin arsenal, desto bättre blir resultaten. Därför kommer alla lärare, på bägge skolorna, från f-9 delta i en nationell utbildningssatsning som Skolverket anordnar, som kallas ”Specialpedagogik för lärande”. Forskningen visar att det specialpedagogiska arbetet som sker i klassrummet, med den ordinarie läraren, är en viktig faktor för framgång. Vi har i tidigare ledningsbrev berättat att vi åren framöver kommer att fokusera mer på fyra områden, IT, Kultur, Specialpedagogik samt kollegialt lärande. De två sista områdena kommer genom denna utbildningsinsats att stärkas rejält de kommande åren.

Vi gör redan idag många saker som ger oss en stark kulturprägel med musikalen, Grässtråfestivalen, Klubbkvällen på Ebeneser, samt alla våra klubbar med dans, konst, slöjd, musik och andra former av skapande som några exempel. En väldigt spännande nyhet är att vi nu startar musikklasser i åk 7-9 på Bergnäset. I år är det 13 av eleverna som börjar åk 7 med musikprofil.

Hoppas nu att sommarvädret infinner sig, så att vi alla kommer stärkta åter till ett nytt lärandeår.

Ha en härlig sommar!

Peter, Carina, Catharina & Magnus

About the Author