03
APR
2017

Ledningens brev april 2017

Posted By :
Comments : Off

baby-dator

 

IT i skolan.

I ett av höstens ledningsbrev presenterade vi fyra utvecklingsområden som vi på Nya läroverket kommer att arbeta extra fokuserat på i både undervisning samt fortbildning till pedagogerna. Ett av områdena som vi valt är IT, då vi ser hur snabbt teknik- och samhällsutvecklingen går inom detta fält. Eleverna som vi har i skolan idag kommer att verka i ett samhälle som är än mer digitaliserat än det vi lever i nu. Ni föräldrar har säkert egna upplevelser och kan med egna ögon se hur duktiga och framåt barn och ungdomar är på detta område och ofta har dom bättre kunskaper än oss vuxna. De har ett helt annat förhållningssätt till tekniken och det vi kan vara skeptiska mot och ibland lite rädda för, är helt naturligt för dom.

Regeringen har för någon vecka sedan beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen. Syftet med dessa förändringar är menat att bidra till att barn och elever utvecklar en ökad  förståelse för hur digitaliseringen påverkar dom själva och det samhälle vi lever i. Detta skall stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, med hjälp av digitala verktyg. Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det finns möjlighet för vår skola att börja arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan från 1 juli 2017.

Eftersom vi på Nya läroverket följer samhällsutvecklingen har vi också sedan två år börjat intressera oss mer för flera moment kring digitaliseringen som nu också blir verklighet genom de förändringar i kursplanerna som presenterats. Vi känner oss trygga och välförberedda men ska samtidigt säkerställa att allt sker med god kvalitet. Vi har därför inrättat ett kortare försteläraruppdrag där pedagogen Rebecca Lundberg, som har sin tjänst på Bergnäsets mellanstadium, kommer att arbeta med utbildning och kvalitetssäkring, samt fungera som ett stöd för de kollegor som så önskar.

Vi har redan haft pedagoger på fortbildning i området. Både från fritidshemmet och skolan. Programmering har vi redan börjat jobba med i en del arbetslag och det ska fortsätta spridas, framför allt under nästa läsår.

Två av våra lärare var på BETT mässan i England i början av vårterminen. Både för att utveckla sig själva och kunna sprida det till sina kollegor. Men också som inspiration och omvärldsbevakning. De har redan hunnit hålla två pedagogiska konferenser för sina kollegor.

Vill ni läsa mer om regeringens beslut och om hur förändringarna ser ut i detalj kan ni läsa mer i promemorian ”Stärkt digital kompetens i skolan” via denna länk:

http://www.regeringen.se/contentassets/acd9a3987a8e4619bd6ed95c26ada236/informationsmaterial-starkt-digital-kompetens-i-skolans-styrdokument.pdf

About the Author