20
DEC
2016

Ledningensbrev dec 2016

Posted By :
Comments : Off

musikklass-ak7-9

Hej alla!

Under hösten har skolans ledning tillsammans med huvudmannen gjort en analys av vårt pedagogiska nuläge och utifrån det skapat en plan med fyra huvudområden som vi kommer att fokusera extra på åren framöver, för att fortsätta att vara en riktigt bra skola för elever och pedagoger. I det första ledningsbrevet för vårterminen kommer ni att få veta mer om respektive utvecklingsområde, men då ett av områdena som vi valt ut är ”kultur” vill vi ändå berätta mer om detta redan nu i detta brev.

Under tio år har vi arbetat med vår profil Art & Science. I skolvardagen har det medfört att, slöjd, konst, dans, teater och musik blivit en stor och viktig del av vårt arbete. För oss på skolan som arbetar med eleverna är det så tydligt att värdet med detta går långt utöver de kunskaper eleverna lär sig i ämnet och dess kursplaner. Kultur i dess många olika skepnader skapar kreativitet, fantasi men det största värdet är att elevernas självförtroende och självkänsla ökar när dom får stå på någon form av scen och framföra sina arbeten. Vi har länge sett dessa positiva effekter och genom att utveckla arbetet med kultur i skolan, i alla tänkbara former, så vet vi att elevernas välmående och med det, även deras resultat påverkas positiv. Därför är kultur ett av våra definierade utvecklingsområden.

När vi presenterade detta för pedagogerna i höstas tändes en gnista i vår musiklärare Håkans ögon. Han har länge haft en dröm om att få starta musikklasser inom vår verksamhet på Bergnäset. Med kultur som utvecklingsområde ser vi att Håkans idé är väl värd att utveckla och därför kommer vi under våren att sjösätta musikklasser för åk 7-9 på Bergnäset. Verksamheten byggs upp under tre år och till hösten tar vi in de första eleverna i åk 7. Den 26 januari kl 18.00 kommer processen att starta med ett informationsmöte i biblioteket på Bergnäset. Högstadiet på Bergnäset är tvåparallelligt och vi kommer därmed att ha en musikklass och en ”vanlig” klass i varje år när detta är fullt utbyggt.

Vi vill med dessa ord tacka för en fin termin och önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

/Magnus, Catharina, Carina & Peter

About the Author