29
AUG
2016

Ledningens brev augusti 2016

Posted By :
Comments : Off

Fjällbild

Hej och välkomna till ett nytt skolår på Nya läroverket!

Ni som gick hos oss fjol har inte missat att vi firade 10 år som skola vilket firades på många olika sätt i fjol vår.

Det känns fortfarande lika inspirerande och spännande att få påbörja det elfte året.

Aktuell information har vi gett ut sen skolan startade och det är ett väldigt viktigt dokument. Där kan elever, föräldrar och pedagoger hitta de allra viktigare riktlinjerna och planerna för vår skola. Vad gör man om man känner sig kränkt? Hur ser vår krisplan ut om den skulle behöva aktiveras? Vilka är med i skolans Inflytanderåd? Svaren på dessa frågor finner ni, tillsammans med annan viktig information i det häftet. De flesta planerna ser relativt lika ut år för år medan andra uppdateras årligen men vi ser ett stort värde i att ni föräldrar varje år får ta del av dessa dokument som är fundamenten i vår verksamhet. För att ge dokumentet än större relevans och betydelse så har vi i år valt att även lägga in våra klubbar i Aktuell information. Det betyder att vi nu samlat all viktig information i ett enda häfte för att underlätta för er föräldrar så att ni kan förstå, ha insyn och utöva inflytande i era barns skolgång. Klubbhäftet kommer även att finnas separat på skolans hemsida och det uppdateras digitalt om förändringar sker i klubbutbudet.

Inför detta skolår har det skett ett par förändringar i skollagen som såklart påverkar era barns skolgång. Den kanske största förändringen är utökningen av undervisningstiden i ämnet matematik på mellanstadiet. Man tar inte bort tid i något annat ämne utan mer tid adderas helt enkelt. Det innebär att barnen på mellanstadiet kommer att få längre skoldagar jämfört med hur det sett ut tidigare. Under fjolåret fick vi själva arrangera undervisningen i modersmål för det elever som är berättigade till det, då kommunen endast erbjöd detta till elever som går i en kommunal skola. Orsaken till att kommunen ej ville ta emot våra modersmålselever var en oklarhet i skolagens kapitel 23 som handlar om undervisning på entreprenad. Nu har en förändring trätt i kraft och kommunen kommer återigen att ta emot elever från fristående skolor såvida att det inte innebär problem i deras egen planering. I praktiken kommer det att innebära att det stora flertalet elever som läser modersmål kommer att ingå i kommunens modersmålsundervisning men att vi får arrangera detta för några enstaka ämnen.

Som ni säkert läst i media så råder det stor brist på pedagoger lokalt och nationellt. Vi har under fjolåret arbetat med ett utvecklingsprojekt, tillsammans med alla pedagoger i vår verksamhet, där vi fokuserat på ett par områden som vi satsar extra på för att bli en riktigt attraktiv arbetsplats. Vi vet att pedagogerna är skolans viktigaste resurs och stabilitet och kontinuitet, tillsammans med att vi ska ha lätt att rekrytera nya medarbetare, är vår enskilt viktigaste fråga. Inför det nya lärandeåret har vi ca 98% behöriga pedagoger och vi lovar att vi arbetar intensivt för att det ska bli 100%.

Under den här veckan åker alla år 9 från bägge skolorna till Abisko på fjällvandring. Det hoppas vi ska ge dom en bra start på sitt sista skolår och minnen för livet. Som ni ser på bilden ovan har några av lärarna redan varit där och ”rekat”.

Med dessa ord hälsar vi alla välkomna till läsåret 2016/2017.

Catharina, Carina, Peter och Magnus

About the Author