04
MAJ
2016

Ledningens brev maj 2016

Posted By :
Comments : Off

39

 

Hej Föräldrar!

Terminen och läsåret lider mot sitt slut. Det här har varit den kanske mest händelserika terminen hittills med otroligt många aktiviteter i och med att vi firar vårt tioårsjubileum.

Vi avvaktar dock med att summera året ett tag och återkommer med mer reflektioner i det sista ledningsbrevet för läsåret. Tills dess borde vi också fått resultatet från den skolinspektion vi hade på våra skolor för tre veckor sedan så att vi kan delge er inspektionsrapporten.

Planeringen inför det kommande läsåret är i full gång. Normalt sett brukar vi redan ha det mesta klart men i år har väntan på ett beslut från regeringen gjort att allt dragit ut på tiden. Det som är på gång är en utökning av undervisningen i ämnet matematik. Den utökade tiden skall förläggas på år 4-6 och betyder i praktiken att deras undervisningstid i matematik utökas med en timme per vecka. Det här är tid som bara adderas ovanpå det andra så konsekvensen blir längre skoldagar för eleverna på mellanstadiet. Beslutet om detta skulle fattas i riksdagen i slutet på april men det verkar dra ut på tiden. Det finns dock en bred politisk enighet i frågan så vi utgår ifrån att det blir ett ja för detta förslag.

Vi har idag en väl fungerande elevhälsa där vi, om man ser till våra resultat, möter barnens behov på ett bra sätt. Men när vi utvärderar elevhälsans arbete ser vi att ett utökat förebyggande arbete skulle kunna ge än bättre resultat och framförallt bättre hälsa hos eleverna. Vi utökade resursen för våra skolsköterskor inför detta läsår genom att tillse att det fanns heltidsanställda skolsköterskor på bägge enheterna. Då skolans ekonomi stärks i takt med att vi blir fler elever kan vi nu också utöka elevhälsans organisation ytterligare. I vår planering inför kommande år har vi ambitionen att fördubbla både specialpedagogernas tid samt kuratorsresursen. Vi arbetar just nu med att hitta rätt personer till uppdragen och har väldigt många sökande med hög kompetens. Det kommer att innebära att elevhälsan får förstärkt möjlighet att arbeta förebyggande vilket kommer att betyda mycket för hela vår organisation och framförallt för våra elever.

Vi vill ta tillfället i akt att påminna om några viktiga datum:

Öppet hus Art & Science 18 maj

Musikalen 26-27 maj, kvällsföreställning för föräldrar den 26/5, inbjudan kommer senare.

Grässtråfestivalen 13 juni, hålls på Bergnäset i år

Skolavslutning i Luleå Energi Arena den 15 juni kl 15.30

Mvh Peter, Magnus, Carina och Catharina

About the Author