20
JAN
2016

Ledningens brev jan 2016

Posted By :
Comments : Off

Fyrverkerier

 

Hej föräldrar!

Så här i uppstarten av vårterminen vill vi informera om några spännande saker som händer under våren. I slutet av augusti 2006 tog vi emot våra första elever på Nya läroverket. De elever som började i förskoleklass det året går ju i årskurs nio nu och blir dom första eleverna som gått alla tio år i vår verksamhet.

Vi är stolta över det vi åstadkommit under dessa tio år. Vi arbetar ständigt för att utveckla vår verksamhet, så att vi når goda resultat och för att vara en spännande och attraktiv arbetsplats för pedagogerna. Idag står Nya läroverket för både stabilitet och kontinuitet och att vi till skolavslutningen i juni har genomfört tio år måste såklart firas. Vi arbetar i skrivande stund med de sista detaljerna och återkommer med mer information kring de aktiviteter som elever och ni föräldrar kommer att inbjudas till som ett led i vårt jubileum.

I vårt ledningsbrev som publicerades innan jul skrev vi några rader om det budgetmöte som låg ett par dagar fram i tiden. Efter att 2016 års budget för skolorna i Luleå presenterats så kan vi konstatera att vi inte kommer att beröras av några försämringar i de ekonomiska villkoren för vår verksamhet. Det är främst förskolornas verksamhet som påverkas av besparingskrav då det konstaterats att Luleås förskoleverksamhet är betydligt dyrare än i jämförbara kommuner. Det fanns även ett utrymme i budgeten där kommunen vill satsa extra medel för en satsning på datorer/iPads i tidigare år och det är en satsning som vi också kommer att få ta del av. När dessa riktade pengar finns tillgängliga är ej klart med mest troligt dröjer det till hösten.

Vi har under hösten arbetat fram en mobil-, dator- och iPadpolicy för våra skolor. Vi har haft diskussioner med våra elevråd, skolans inflytanderåd, samt att alla skolans pedagoger, som fått ge sina synpunkter. Teknikutvecklingen är till största del väldigt positiv, men tekniken har tyvärr också baksidor. För ungdomar är sociala medier som KiK, Snapchat och annat, otroligt viktiga kanaler och många unga måste ständigt följa vad som skrivs och läggs ut på nätet. Detta leder till en stress som tar otroligt mycket tid och kraft och som tar fokus från lärandet. Vår nya policy tar hänsyn till detta och styr hur mobiler och iPads skall hanteras under lektionstid för att inte bli ett hinder för lärandet. Vi har även sett till andra sociala situationer som ex i matsalen, där vi vill att elever skall äta och umgås med varandra och inte använda mobilen. Vår mobilpolicy gäller även för tidigare år och där har vi främst fokuserat på fritidstiden. Många elever vill använda mobilen efter skoltid men då blir mobilen en konkurrent till vår klubbverksamhet. Vi har sett hur elever samlas i små grupper och spelar spel tillsammans, istället för att delta på en klubb. Det går emot vår grundtanke och profil som manar till mer lärande utöver den ordinarie skoldagen. Andra elever vill kunna bli nådda av sina föräldrar som ringer och säger när det är dags att gå hem från fritids. I de fallen rekommenderar vi att ni som föräldrar istället ringer till den aktuella fritidsavdelningen och pratar med pedagogerna. På det sättet behöver barnen inte sina mobiler under fritidstiden heller och vi får en verksamhet, inriktad på lärande, där vi som pedagoger får bättre möjligheter att nå de nationella målen för verksamheten.

Alla elever har fått ett exemplar av policyn som dom kan ta med sig hem och vi kommer också att skicka ut den digitalt via veckobreven. Har ni som föräldrar förslag på hur den ytterligare kan förbättras så får ni gärna höra av er.

/Magnus, Carina, Peter och Catharina

About the Author