09
DEC
2015

Ledningens brev dec 2015

Posted By :
Comments : Off

christmas-210289__340

Hej alla.

Nu närmar sig julen och jullovet. Vintern är än så länge lika risig som i fjol. I stället för roliga snöhögar och snölekar, så halkar man omkring på skolgården. Men barnen gör det bästa av situationen och fritidspedagogerna använder all sin kreativitet för att skapa bra verksamhet.

Vi närmar oss Lucia och som vanligt har NLV Bergviken sitt luciafirande i Domkyrkan inne i stan och NLV Bergnäset i den lokala kyrkan på Bergnäset. Eleverna går ett fackeltåg från skolan till kyrkan, på bägge skolorna. Precis som tidigare år, är just Lucia den aktivitet som vi gör för endast eleverna. Det finns helt enkelt inte plats för föräldrar i någon av kyrkorna. Det finns plats för de föräldrar vars barn deltar i luciatåget, men då blir det uppe på balkongen i Domkyrkan och ståplats längst bak i Bergnäsets kyrka.

Vi har precis gjort klart vårt bokslut för det förra läsåret (2014/2015). De viktigaste sakerna att informera om är att vi har en stabil ekonomi och gör lite drygt en miljon i vinst. Den mest intressanta siffran är den vi alltid räknar ut, där vi jämför den del av vår elevpeng som är för undervisning. Det är den peng som varje kommunal skola har i sin budget och det är den delen som ska användas för personal, läromedel och liknande. Då vi får hela elevpengen och kan driva övriga poster, såsom fastighet, administration och ledning mer effektivt, så får vi mer pengar över till just undervisning. Den summan har i flera år legat lite under 4 miljoner kr, men i takt med att vi växer så ökar den summan. På det här bokslutet är det 4,7 miljoner kr. Det handlar exempelvis om att vi har mindre klasser och satsar mer på elevhälsan.

Vad gör vi då med överskottet? Vi fortsätter att anställa mer pedagoger. Vi har delat på klasserna i de yngre åren på NLV Bergnäset, så att det nu är en klass för varje årskurs och anställt fler pedagoger för att täcka det. Vi har bland annat anställt en heltid skolsköterska på NLV Bergnäset och adderat en tjänst på fritids på NLV Bergviken. Som ni vet har vi också utökat den pedagogiska ledningen genom att anställa Catharina Nordström som rektor för NLV Bergviken och ha Peter som en samordnande rektor. Räknar man ihop dessa kostnader så är de bra mycket större än den miljon vi gjorde i vinst. Men det täcks av att vi detta läsår är ännu fler elever, då vi har tagit in fler elever på NLV Bergnäset. Sedan täcks en del av lönekostnaderna av att vi får statsbidrag. Det är regeringens lågstadiesatsning, där skolor får mer pengar för att stärka bemanningen för barnen i förskoleklass och till år 3.

Ett spännande möte varje år, är dagarna innan jul, då kommunen presenterar sin budget för Barn och Utbildningsförvaltningen. Det är då vi får veta hur stor elevpengen blir under nästa år. Som ni förstår så ger det ingen stor framförhållning för att veta vad vi har för ekonomiska förutsättningar från januari 2016. Dock känner vi oss trygga, då vi har både marginaler och buffert i vår ekonomi.

Det är mycket annat som händer inom kommunens skolor. Barn och Utbildningsförvaltningen kom nyligen med sin storskoleutredning, där de presenterade förslaget på framtidens skolstruktur i Luleå. De vill lägga ner och flytta runt. Vi ska inte värdera hur de vill organisera sina skolor, men många har frågat om hur det påverkar oss. Svaret på det, är att det inte påverkar oss alls. Vi fattar våra egna beslut och i det här läget är det NLV som står för stabilitet och kontinuitet. Det enda som kan hända är att det blir rörigt inom de kommunala skolorna och att intresset för NLV ökar ytterligare, vilket bara är positivt.

Avslutningsvis så vill vi tacka för en fin termin och önska er allihopa en riktigt god jul.

Vårterminen börjar 13 jan, kl 09.00.

Catharina, Carina, Peter och Magnus

About the Author