05
NOV
2015

Ledningens brev nov 2015

Posted By :
Comments : Off

hjärtan

 

Hej alla.

Skolan är den viktigaste samhällsinstitutionen för fostran till ett demokratiskt förhållningssätt. Vi ska vara en öppen och demokratisk skola. Demokrati bygger på idén att olika erfarenheter och synsätt är en tillgång. Det finns risk med att lägga fokus på det som skiljer människor åt, istället för det som förenar. I dessa tider med alla människor som är på flykt blir vi påminda om vikten av vårt demokratiska uppdrag. Vi arrangerar operation dagsverke där eleverna samlar in pengar till vår vänskola i Sydafrika, basar för att kunna ge bistånd till vår fadderby i Mongoliet och vi har samlat in pengar till världens barn. NLV har också tagit initiativ till insamling av 36 flyttkartonger, 8 sopsäckar, 2 IKEA kassar fulla med kläder, skor och väskor som lämnades till Röda korset, Rädda barnen och Medmänniskor i Luleå. Ett stort tack till alla som bidragit, ni har gjort skillnad för ett varmare samhälle. För våra barn och ungdomar är detta en stor lärdom och tillfälle till diskussion om hur vi lever i vår värld.

Vi som arbetar i skolans värld är skakade av  händelserna i Trollhättan. Det som inte fick hända, har hänt. Skolan ska vara en plats i barn och ungdomars vardag där de, precis som hemma, ska känna sig trygga. Hur ska vi då skydda oss mot händelser som den i Trollhättan? Om man tittar på liknande händelser i USA och Finland så har förövaren ofta en tråkig skolhistorik med utanförskap, mobbing eller andra kränkningar som en utlösande faktor och förövaren har sökt hämnd. Det visar hur goda relationer är den viktigaste förebyggande faktorn.

I vår krisplan kan man bland annat läsa att personalen omedelbart stillar oro, minskar osäkerhet och skapar trygghet. Försäkrar eleverna om vuxnas personliga närvaro och beskydd. (NLV Aktuell information 2015/2016). Allt det handlar om den plan vi har för vårt agerande när något har hänt. Men det viktigaste är allas vårt arbete för att se till att ingenting ska hända.

Vårt förebyggande arbete är av stor betydelse för hur vi skapar en bra miljö. Det är viktigt att skolans främjande arbete  skapar en trygg och tillitsfull arbetsmiljö för alla elever. Studier visar att skolor med få problem karaktäriserades av en stabilitet i organisationen och en arbetsmiljö som präglades av tillitsfulla relationer och ett tillåtande klimat.  På dessa skolor hade eleverna stor tilltro till lärarna. Eleverna upplevde att skolans personal brydde sig om både deras kunskapsmässiga och sociala utveckling.

Vi skapar förutsättningar för att våra elever ska känna sig trygga med alla vuxna på skolan. De vuxna känner till alla elever även om de inte ingår i deras ordinarie undervisning. All personal tar ett ansvar över alla barn och ungdomar. Vi har också skapat förutsättning för att rektor ska vara mer i verksamheten för att bättre kunna säkerställa arbetsmiljön på skolan. Det är också viktigt att eleverna känner sig trygga med varandra. Vi utvecklar arbetsformer där eleverna lär känna varandra både inom och över klasser och årskurser och på det sättet skapa förutsättningar för att samhörighet och trygghet i skolan stärks. Några sådana exempel är fadderverksamheten, läsgrupper (f-6), friluftsdagar, schemabrytande dagar med gruppindelningar som är mellan klassgränser och mycket mer.

Vi är varandras miljö.

Peter, Magnus, Catharina och Carina

About the Author