19
AUG
2015

Välkommen till läsåret 2015/2016

Posted By :
Comments : Off

marguerite-451180_640

Varmt välkomna tillbaka till skolan!

Nu är det bara några dagar kvar tills skolorna fylls av barn och ungdomar. Läsåret 2015/2016 börjar på måndag 24 augusti, kl. 09.00. Som vanligt väntar många spännande aktiviteter runt hörnet. Nya Läroverket är nu inne på sitt tionde år och det kommer att märkas under läsåret med olika aktiviteter, främst under vårterminen.

Nytt för denna termin är att Catharina Nordström tillträder tjänsten som rektor på Bergviken. Catharina har arbetat som matematik-, engelska- och NO-lärare i Nya läroverkets verksamhet sedan hösten 2013. Sedan hennes lärarexamen 1997 har hon främst arbetat på Furuparksskolan och hunnit undervisa i de allra flesta ämnen och årskurser. Catharina har även flerårig erfarenhet av arbete som skolledare och rektor. Föräldrar på Bergviken kommer att möta Catharina och lära känna henne bättre på de inledande föräldramötena i höstuppstarten.

I flera Skolverksrapporter från de senaste åren pekar forskningens slutsatser på att rektorer generellt inom den svenska skolan, till stor del får ägna sin tid till administration snarare än att vara de pedagogiska ledare som uppdraget innebär. En rektor behöver veta vad som sker i klassrummen för att kunna ge pedagogerna professionell återkoppling som i sin tur kan höja kvaliteten och resultaten. Vi analyserar fortlöpande vad i vår undervisning som leder till positiva resultat och ett ökat lärande. I alla år haft Nya läroverket haft en hög grad av rektorsresurs på våra skolor men den förändring som nu genomförs kommer ytterligare att stärka möjligheterna för både elever, pedagoger men även för rektorerna att lyckas med sitt arbete. Målet är att rektorerna skall finnas ute i verksamheten så mycket som möjligt och följa allt lärande som sker dagligen i klassrummen, på skolgården, friluftsdagar etc. Tillsammans med alla fantastiska pedagoger, elever och er föräldrar kommer utvecklingen av Nya Läroverket stärkas med detta. Våra bägge rektorer genomgår rektorsutbildningen vilket säkerställer en god kvalitet och håller sig även uppdaterade med aktuell forskning, kollegial samverkan och olika nationella  satsningar inom skolsektorn. En stor satsning som vi är delaktiga i är Skolverkets “Läslyft” som lågstadiets pedagoger kommer att påbörja nu i höst.

Peters nya uppdrag som innebär ett mer övergripande ansvar över bägge enheternas pedagogiska planering, elevhälsoarbete samt kvalitetsarbete gör att han kommer att vara lika delaktig i det dagliga arbetet som tidigare, men nu på bägge enheterna. Centralt är att alla, elever och vuxna, får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och en möjlighet att nå sin maximala potential.Med siktet högt inställt fortsätter vi att göra vårt allra bästa för att just era barn ska trivas och lyckas så bra som möjligt. Vår nya organisation ger alla de bästa möjligheterna till detta!

Med dessa ord inleder vi det tionde skolåret.

/ Magnus, Peter, Carina och Catharina

About the Author