19
MAJ
2015

Sluttampen för läsåret

Posted By :
Comments : Off

Musikal

Hej Föräldrar med barn på Nya läroverket!

Så börjar detta läsår lida mot sitt slut. Eftersom vi fortfarande växer på Bergnäset så har vi haft en period där vi arbetat med rekrytering av nya pedagoger. Det är mycket glädjande för oss att så många vill arbeta i vår verksamhet. Det skrivs mycket om bristen på utbildade pedagoger, men det är inget som vi i nuläget känner av. Många erfarna och kompetenta sökanden gör att vi kan bygga en verksamhet med hög kvalitet. Vi är dock väldigt medvetna om att det i framtiden kommer att bli allt svårare då många pedagoger nu går i pension och att det under det senaste årtiondet inte utbildats nog många lärare. Nya läroverket skall vara en attraktiv arbetsplats där man trivs och där man som pedagog har de bästa förutsättningarna att lyckas med sitt uppdrag. Vi ska fortsätta att ha en organisation där man arbetar tillsammans i team och grupper, så att man aldrig känner sig ensam med utmaningar, utan istället utvecklas med duktiga kollegor. Som ett led i arbetet att alltid ha utbildade pedagoger i vår verksamhet, så har vi även inlett ett samarbete med LTU där Nya läroverket fungerar som en övningsskola. Det innebär att vi tar emot studenter från lärarutbildningen och därigenom bidrar till att dom dels får en bra praktik och dels att vi får möjligheten att rekrytera de duktigaste studenterna direkt ifrån lärarutbildningen.

Kommande läsår kommer alla undervisande lärare från förskoleklass till åk 3 att delta i en statlig utbildningssatsning som kallas för ”läslyftet”. Att vara en god läsare och att kunna formulera sig i text är en avgörande faktor för hur man klarar studierna och väldigt viktigt för framtida delaktighet i samhälls- och yrkesliv. Elevers språk- och kommunikationsutveckling är alla lärares ansvar och därför riktar sig denna utbildning till lärare i alla ämnen. Projektet kan sträcka sig över två år och kommer att beröra pedagoger som undervisar i tidiga år på våra bägge enheter.

Kommande år blir väldigt spännande! Vi jubilerar och går in i det tionde verksamhetsåret vilket kommer att uppmärksammas med olika aktiviteter. De flesta aktiviteterna kommer att ske efter årsskiftet och vi återkommer såklart med inbjudningar till de evenemangen.

Som avslutning vill vi påminna om de datum och tider som gäller för skolavslutningen. Vi kommer i vanlig ordning att vara i Kulturens hus. Det är en fantastisk lokal som vi vet att alla uppskattar att vara i och som bidrar till att göra skolavslutningen till något att komma ihåg som en högtidsstund.

Tisdagen den 9 juni inleds med skoldag där eleverna kan få möjlighet att sluta lite tidigare för att hinna göra sig färdig för avslutningen i Kulturens hus. När klasserna slutar på skolan ser lite olika ut beroende på vilket stadium det gäller och mer detaljer om det får ni via veckobreven. Avslutningen sker stadievis där elever från respektive Bergnäset och Bergviken samlas tillsammans för att fira in sommaren.

Tiderna som gäller är:

14.00 för alla elever i fsk-år 3

15.30 för mellanstadieelever

17.00 för högstadiet

Direkt efter avslutningen beger sig alla elever i åk 9, tillsammans med er föräldrar, till Bergviken där betygsutdelningen äger rum. Därefter hålls en avslutningsmiddag för alla våra avgångselever.

Vi påminner även om vår musikal som spelas upp nästa vecka (se inbjudan i veckobreven) samt om vår traditionella Grässtråfestival den 5 juni.

/Peter, Carina & Magnus

About the Author