06
MAJ
2015

Öppet Hus på NLV Bergnäset

Posted By :
Comments : Off

Måndag 11 maj, kl. 18.30, bjuder Nya Läroverket Bergnäset in alla elever och föräldrar att komma till skolan, för att titta på lokalerna, träffa ledningen och pedagogerna och få information om oss och verksamheten.

Nya Läroverket Bergnäset är sedan hösten 2014 en komplett grundskola, Förskoleklass – år 9. Skolan kommer att vara enparallellig från Förskoleklass till år 6 (en klass i varje årskurs) och därefter tvåparallellig i årskurserna 7 till 9 (två klasser i varje årskurs). Som vanligt kommer vi att ha principen med ett genomsnitt på endast 20 elever per klass. Skolan är nu inne på sitt tredje verksamhetsår och starten har motsvarat våra högt ställda förväntningar.

Ett stort värde finns i att skolan är en komplett grundskola, hela vägen från FSK-år 9. Våra erfarenheter är att det är positivt med helheten i en komplett grundskola. Detta i sig möjliggör ett samarbete mellan yngre och äldre barn. Det finns även en trygghet i att kunna finnas kvar på samma skolenhet hela grundskolan. Det ger också en rättssäkerhet för eleven, då alla lärarna samarbetar genom alla åldrar, för att barnen ska nå sin fulla potential. I våra Art & Science arbeten jobbar vi med skolgemensamma teman, vilket öppnar upp massor av möjligheter för samarbete mellan olika åldrar.

Välkomna!

About the Author