19
JAN
2015

Mycket som händer under våren

Posted By :
Comments : Off

IMG_3872

 

Hej alla.

Nu har vi gått in i en ny termin med nya utmaningar och förväntningar. Eleverna i årskurs nio får sina slutbetyg, som är ett sätt att mäta vad man lärt sig efter alla år i grundskolan. I skolans värld blir betyget ett mått på den samlade kunskapen. Men de lär sig så mycket mer som inte syns i form av bokstäverna A-F.

Vi pratar och jämför skolors meritvärde. Det är ett genomsnitt på alla niors slutbetyg, där A=20, B=17.5, C=15, D=12.5 och E=10. Alla elever läser sammanlagt 17 ämnen. Som ni säkert läste i lokaltidningen så ligger Nya läroverket högst av Luleå kommuns högstadieskolor. Det är vi stolta över.

Ett annat sätt att mäta och jämföra elevers resultat internationellt är PISA och TIMSS. PISA mäter ett urval av 15-åringarna i matematik, läsförståelse, naturorienterande ämnen och problemlösning. TIMSS mäter ett urval av årskurs 4 och 8 i matematik och naturorienterande ämnen.  I TIMSS undersökningen svarar eleverna på en enkät om motivation, sitt lärande, engagemang mm. Lärarna och rektor besvarar frågor om t.ex. undervisning, lärandemiljö, kompetensområden, engagemang och om elevernas inställning och beteende.

Sedan jämför vi dessa värden med övriga länder. Som ni säkert hört i media så ligger inte Sverige särskilt bra till i dessa jämförelser, speciellt läsförståelse och matematik. Man har utvärderat den svenska undervisningen och det pågår mycket diskussioner kring de sjunkande värdena. I topp hittar vi Sydkorea, Shanghai och Singapore. När det gäller naturorienterande ämnen är vi bättre. Där har vi inte sjunkit nämnvärt sedan -90 talet. I årskurs 4 ligger Sverige över OECD ländernas genomsnitt medan i årskurs 8 ligger strax under.

Nu till det roliga, Nya läroverket Bergnäset har blivit utvalda att var med i både TIMSS (endast årskurs 8) och PISA under våren!  Det är stora internationella undersökningar, så det är inte många skolor som är med från Sverige och att det sedan blir i bägge undersökningarna på samma enhet är ännu mer ovanligt. Tyvärr kan vi inte se klassens eller den enskilde elevens svar. Allt skickas in anonymt. Men vi är så spända att få se och höra av eleverna hur det kändes. Var det svåra frågor osv.

Vi känner oss trygga med vår undervisning och våra duktiga pedagoger. Lärarna har en gång i månaden ämnesträffar där de tillsammans diskuterar och hittar förbättringsområden. Vi har konferenser som våra förstelärare håller i där de utifrån ny forskning inspirerar övriga lärare. Undervisningen utvärderas ständigt; Vad har vi lärt oss? Hur kan vi gå vidare? Vad kan vi göra bättre?

Att berömma eleverna kickar igång motivationen. Alla elever vill lyckas. Det betyder mycket att det finns en vuxen som ser, då betyder det något det jag gör som elev. Att hela tiden berömma och sedan ge nya utmaningar, det är ett bra recept på hur man tränar motivationssystemet.

En stor fördel på Nya läroverket är att vi har möjlighet att följa barnen hela vägen från förskoleklass till årskurs 9. Eleverna känner sig trygga med alla vuxna på skolan, vi lär känna varandra, vi vet var vi ska lägga in stöd, pedagogerna har dialoger när det sker överlämningar till andra stadier mm. Det har visat sig vara en framgångsfaktor. Nu har vi även de yngre barnen på Bergnäset och det är vi så glada över. Tänk att ha möjlighet att följa ett barns utveckling i 10 år!

Man har politiskt beslutat att friskolor ska bli granskade av Skolinspektionen oftare än de kommunala skolorna. Det betyder att vi kommer få en ny inspektion redan till hösten 2015. Det kan man i och för sig tycka är lite slösigt med deras tid, då vi har haft flera inspektioner, med suveräna resultat. Senaste inspektionen var helt utan anmärkning och det var det inte många skolor i Sverige som klarade. Men fördelen för oss är att de gör en himla massa bra jobb, som vi har nytta av i vårt kvalitetsarbete. Exempelvis gör de ett jättejobb med enkäter till elever, föräldrar och lärare. Med det sagt, så ska ni föräldrar vara beredda på att snart få en digital enkät skickad till er. Det är väldigt viktigt för oss att ni alla svarar på den.

Torsdag 15/1 hade vi en efterlängtad invigning av Bergnäsets nya del Fsk – 6. Vi har velat vänta tills elever och pedagoger har bott in sig. Vi firade med raketer och fika. Många föräldrar och barn var på plats. Det känns bra att vi har involverade och engagerade föräldrar för tillsammans kan man åstadkomma mycket. När vi startade upp höstterminen 2014 hade vi räknat med 50-60 elever. Det kom dubbelt så många och fortfarande har vi en tillströmning av elever.

Är ni nyfikna på Nya läroverkets Fsk – 6 på Bergnäset så har vi öppet hus 12 februari 2015 klockan 18.30.

Varmt välkomna!

Magnus, Peter & Carina

About the Author