23
OKT
2014

Ny friskolepolitik

Posted By :
Comments : Off

nya lÑroverket luleÜ (56)

Hej alla.

Nu är läsåret igång ordentligt. Vi har haft en fin läsårsstart. Det var naturligtvis roligt att få se publiceringen av studieresultat, som kom för ett litet tag sedan. Vi är stolta och glada över att vara den bästa skolan i Luleå. Vi når 100 % gymnasiebehörighet och har det bästa meritvärdet i stan, för våra elever i år 9. Nya läroverket är fantastiskt stolta och gratulerar våra duktiga elever för deras prestationer och tackar givetvis vår engagerade och proffsiga personal. Goda relationer, höga förväntningar, stor ämneskunskap, engagemang och bra studiemiljö, är några av ingredienserna för att nå så goda resultat som möjligt.

Efter valet har den nya regeringen lanserat ett politiskt program riktat mot friskolor. Statistiken visar att de kommuner som hade friskolor, hade bättre totalt resultat för alla kommunens barn. Konkurrens gör alla bättre och för alla elever är det bra att ingen skola får automatiskt elever, oavsett vad de presterar, eller om de anstränger sig eller inte.

Vi tycker dock att det är viktigt att gå igenom detta ur vårt perspektiv, för att det inte ska finnas några missförstånd och att ingen ska behöva vara orolig för hur detta skulle kunna påverka Nya läroverket. Det finns ingenting i förslagen som oroar oss, eller påverkar vår verksamhet. Vi är nöjda med det vi gör och är övertygad om att det skulle alla politiker som besöker oss också vara.

Här kommer de olika förslag som nya regeringen lagt fram och våra kommentarer:
Offentlighetsprincipen ska gälla fullt ut för alla offentligfinansierade välfärdstjänster. Meddelarfrihet och meddelarskydd ska också gälla.
Bra med regler om transparens, men det kanske skulle gå att hitta något anpassat för skola.
Ge kommunerna avgörandet över nyetableringen av skolor med vinstsyfte.
Luleå Kommun har alltid sagt nej (som remissinstans) i alla ärenden angående ansökningar av tillstånd för fristående skolor. Det innebär i och för sig att Nya läroverket inte riskerar att få någon konkurrens i framtiden. Men det innebär också att vi själva inte kommer få några nya tillstånd för exempelvis en framtida gymnasieskola.
Syftet med verksamheten är att tillhandahålla utbildning av god kvalitet
Är inte det alla skolors syfte? Detta anser vi att Skolinspektionen redan har i uppgift att kontrollera att skolorna lever upp till.
Eventuella överskott ska som huvudregel investeras i den verksamhet där de uppstått
Det gör vi redan, så det innebär ingen skillnad för oss.
Möjligheten att göra vinst vid försäljning ska begränsas
Inte aktuellt för Nya läroverket.
Utredningen ska överväga bemanningskrav.
Jag anser att alla skolor ska få leda och bedriva verksamheten på det sätt som de tycker är bäst och utifrån den pedagogiska idé som de har. Sverige har tappat i internationella jämförelser, samtidigt som man har bäst lärartäthet och forskningen visar att det inte är den viktigaste faktorn för att skolan ska lyckas. Vi har hög lärartäthet och små klasser, så det påverkar inte oss.
Utredningen ska utveckla en nationell strategi för idéburen välfärd
Svårt att förstå vad man menar med idéburen? Vår verksamhet bygger på en pedagogisk idé, som kommer från en vetenskaplig grund och bygger på vår grundares doktorsavhandling. Samtidigt är vi ett aktiebolag, för det är den bästa formen för att driva verksamheten och för att kunna återinvestera i verksamheten.
Tillståndsprövning av alla aktörer inom välfärden ska utredas
Låter alldeles utmärkt och påverkar inte oss.

Vi ger mer pengar till undervisningen än de pengar vi blir tilldelade, så det är inget tvivel om att våra elever har goda resurser och förutsättningar, men vi vill kunna fortsätta leda och fördela arbetet på det sätt som passar oss bäst.

Vi tycker att det är viktigt med valfrihet och vi kommer kunna fortsätta som vanligt. Hör gärna av er om det är något ni undrar.

Med vänliga hälsningar
Magnus, Carina & Peter

About the Author