05
SEP
2014

Välkomna till ett nytt läsår 2014/2015

Posted By :
Comments : Off

omslag aktinfo

Hej och välkomna till ett nytt lärandeår hos oss på Nya läroverket! Det är vårt nionde skolår som vi påbörjar och vi är stolta över att nu vara två kompletta f-9 skolor. Idag går ca 10% av Luleås alla grundskoleelever i vår verksamhet. Det är en utveckling som vi är stolta över men som bara kan uppnås via hårt och dedikerat arbete samt ett klokt nyttjande av resurser. Det fria skolvalet medger att man har rätt att välja något man tycker är bättre för sitt barn och med den feedback vi får från er så vet vi att Nya läroverket fyller en viktig roll i barns utveckling och har påverkat Luleås alla skolor i positiv riktning. Vi lovar att fortsätta på den inslagna vägen med duktiga och utbildade pedagoger, små klasser, en trygg vardag och möjligheter att nå sin maximala potential genom en bra kärnverksamhet samt vår klubbverksamhet.

Från och med detta läsår är vi två kompletta F-9 skolor. Intresset för att gå hos oss är fortsatt stort. På Bergviken är det fullt i alla klasser och kö. På Bergnäset räknade vi med 60 nya elever i samband med utvidgningen, men tog emot över 100 nya elever, nu vid terminsstarten.

Det är många fördelar med den organisation vi nu har och bygger vidare på. Vi har nu en organisation som är stor nog för att dra en mängd fördelar. Två kompletta grundskolor som kan dra nytta av varandra. Att hålla ihop båda skolorna till en helhet är viktigt och vi har exempelvis alla pedagogiska konferenser tillsammans. Vi samarbetar och utbyter erfarenheter med varandra dagligen. Vi är tillräckligt stora för att ha minst dubbla lärare inom alla ämnen, så alla har en kollega att planera, utvärdera och utveckla, tillsammans med.

Men vi är fortfarande små och kan dra fördelen av att vara snabba, flexibla och effektiva. Vi har korta beslutsvägar och det är lättare att få alla att dra mot samma mål, om organisationen är mindre.

Rättssäkerheten för eleverna blir större med två enheter. Lärarna kan jobba med betyg och bedömning tillsammans och som rektor kan man jobba med bra jämförelser i resultat och kvalitet. Rättssäkerheten för eleverna blir också större med en skola som sträcker sig hela vägen från Förskoleklass till år 9. Eleven är kvar på skolan hela vägen och lärarna känner då ett ansvar för eleven under hela grundskoletiden. Ingen elev hamnar mellan stolarna i en överlämning mellan två stadier, för att man byter skola.

Årets fokusområden

I år kommer vi att fokusera extra på att stärka vårt dagliga arbete genom att hitta fler möjligheter att ha små, informella samtal med eleverna. Detta både som grund för bedömning, att lära känna individerna men även för att medvetandegöra eleverna om vad dom kan, och vad dom behöver träna mer på. Det ständigt pågående arbetet med att skapa en vacker lärmiljö skall också lyftas genom att i trapphus och korridorer exponera elevarbeten och genom att organisera undervisningslokaler på ett klokt sätt. Arbetet med att på ett sunt sätt föra in modern teknik i utbildningen stärks genom att vi i år skall börja arbete med systemet ”google docs”. Det är en så kallad molntjänst där alla verktyg finns samt att elever alltid kommer åt och kan spara sina arbeten på ett tryggt sätt. I dagens samhälle översköljs vi med information och intryck. Därför måste skolan skapa god struktur i lärandet. Det gör vi genom att kommunicera med elever och föräldrar genom olika kanaler. I klassrummet skapar pedagoger översikt och struktur över lektionen, dagen och veckan för eleverna. För er föräldrar finns den viktigaste informationen i veckobreven och på djupet runt era barn i Infomentor. Ni föräldrar är en otroligt viktig resurs och för att ni skall kunna vara delaktiga behöver ni information. Använd er av alla källor vi erbjuder! Det sista fokusområdet handlar om grupprocesser som är en del av elevernas vardag. Det är vi vuxna som måste ansvara för detta genom att aldrig lämna barn i valsituationer som är svåra. Ett framgångsrikt arbete i skolmiljö leds tydligt av de vuxna och i en organiserad miljö kan sedan kreativiteten frodas och kunskaper och förmågor utvecklas. Utöver våra fem fokusområden så har vi beslutat att lägga extra kraft på att vår och barnens gemensamma arbetsmiljö skall präglas av en genomgående lugn miljö med god studiero. Det är en förutsättning för ett bra lärande och trots att vi bedömer att vi generellt har en gynnsam situation så ska det också känneteckna vår verksamhet.

Alla elever som lämnade våra skolor förra läsåret hade gymnasiebehörighet och det är unikt!

Nya Aktuell Information är på tryckning och kommer inom kort. Likaså Klubbhäftet!

Med vänlig hälsning

Magnus Selberg, Peter Ohlsson och Carina Henriksson

About the Author