28
MAJ
2014

Vad gör en skola bra?

Posted By :
Comments : Off

IMG_3146

Hej alla.

 

 

 

Nu närmar sig detta läsår sitt slut, mycket kul har hänt den senaste tiden och mycket kul är på gång under de sista veckorna.

 

Något som var helt fantastiskt var årets musikal, där 80 elever och ett gäng vuxna gjorde ett fenomenalt jobb under hela året. Ni ska ha ett stort tack för ert engagemang. Det var väldigt kul att se hur bägge skolorna och alla åldrar jobbade tillsammans. Musikalen är lärorik för eleverna och det är många som växer i processen och ett toppenexempel på hur bra klubbarna är för elevernas utveckling.

 

En rolig sak är givetvis Skolinspektionens rapport om vår verksamhet. Skolinspektionens beslut visar att båda Nya läroverkets skolor, på Bergnäset och Bergviken, uppfyller alla författningar och krav och detta helt utan anmärkning. Extra kul var det att se resultaten av er föräldrars svar på enkäten ni fick fylla i och ge ert betyg på oss som skola och era barns undervisning. Era svar låg långt över genomsnittet i både Luleå och nationellt.

 

På tal om utbildning och kvalitet, så är det valår. Det är en tid då svenska skolan hamnar i fokus och då friskolor debatteras högt. Sedan jag har blivit invald i styrelsen för Friskolornas Riksförbund, så har jag fått än mer anledning att reflektera och arbeta med friskolefrågan ur ett nationellt perspektiv. Det jag vill, är att man inte ska glömma vad som är det viktiga. Att det är kvaliteten på undervisningen man ska titta på, oavsett skolform och huvudman. Jag tycker att man fastnar i resonemang om vem som ska få driva skolor och former för det. Demoskop har nyligen gjort en stor undersökning om friskolor och all fakta nedan är tagen därifrån (http://skolvalet.nu/infographics/fakta/).

 

Fakta är att:

 

  • Över 300 000 barn och elever går i en fristående förskola eller skola
  • 3 av 4 föräldrar vill ha rätten att välja skola till sina barn
  • Av de fristående aktörer som driver grund- eller gymnasieskola driver 85 procent endast en skola. Knappt 9 procent driver två skolor.
  • De kommuner som hade friskolor, hade bättre totalt resultat för alla kommunens barn, än de som inte har friskolor.
  • elever, lärare och föräldrar i friskolor är mer nöjda bland friskolor, än de kommunala.

 

 

 

pastedGraphic.pdf

 

 

 

Det är skillnad mellan att gå med vinst och ta ut vinst. I vårt senaste bokslut kan man se att vi lägger över 3 miljoner kr mer än den tilldelade elevpengen på undervisning. Pengar vi hade genererat genom att ha lägre kostnader för administration, ledning och annat. Rent konkret handlar det om lärartäthet, lärarlöner och undervisningsmaterial, så som böcker och Ipads/datorer. Nya läroverket tar inte ut några vinster, utan pengarna går till eleverna. Vi gör så, men jag vill inte döma de som gör annorlunda. Om en skola drivs effektivt och kan spara pengar på fastighet, administration och ledning och därmed göra ett överskott, så tycker jag man dels ska titta på om eleverna har fått mer pengar till undervisningen än i den kommunala skolan. Men framför allt om de levererar bra undervisningskvalitet.

 

Jag kan också se vad man skulle kunna göra för pengarna som tas ut i vinst, men det är ingen som debatterar hur resurserna används i de kommunala skolorna, eller höjer rösten när de går med förlust. Borde inte alla verksamheter, inklusive de skattefinansierade, ha en ekonomisk marginal?

 

Jag är övertygad om att vår existens har gjort Luleås skolor bättre. En konkurrenssituation gör att alla skolor måste se vad de är bra på och tala om det. Detta gör dem starkare och stoltare. Alla måste även se vad de behöver förbättra och det driver utvecklingen framåt för alla.

 

Vi blir inte påverkade av de olika förslag som de politiska partierna lagt fram, men jag tycker man missar den stora bilden. Politiken lägger energi på att ta fram förslag för olika begränsningar för friskolor, istället för att jobba med de nationella utmaningar som finns i skolan. Exempelvis finns ett förslag om att kommunerna ska ha sista ordet i om en ny friskola ska få etablera sig. Luleå Kommun har sagt nej (som remissinstans) till samtliga ansökningar som lämnats in till Skolinspektionen, inklusive våra två skolor. Vi hade helt enkelt inte funnits om kommunen hade haft sista ordet.

 

Nu är vi etablerade och har kunnat växa dynamiskt med egen kraft. Men även vi var tvungen att ta ett banklån i starten 2006 och hade det varit begränsningar för hur man får gå med vinst, eller bolagsformer, så kanske vi inte hade funnits, av den anledningen heller.

 

Vad säger egentligen forskningen, apropå att fokusera på vad som är viktigt? Jo, att det är rektors ledarskap, lärarnas yrkesskicklighet, lärarnas relationer med eleverna och att alla (skola och hem) har höga förväntningar på elevernas prestationer.

 

Jag har sagt det tidigare, men än en gång; våra ekonomiska möjligheter är naturligtvis en del i de goda resultat vi uppnår. Men den allra viktiga faktorn är den personliga, i form av den ambitiösa, duktiga och kärleksfulla personal vi har.

 

Gå gärna in på www.skolvalet.nu och gilla skolvalet.nu på Facebook. Det är en sida som Friskolornas Riksförbund står bakom och som lyfter de positiva exemplen och som tar fram fakta om friskolor.

 

Årets Grässtråfestival kommer att gå av stapeln torsdag 5 juni. Skolavslutningen kommer, precis som förra året, att delas i två omgångar. Båda kommer att vara efter skoltid måndag 9 juni, i stora salen på Kulturens Hus. Den första är för Bergvikens Förskoleklass – år 6. Den andra är för Bergviken år 7 – 9 och Bergnäset. Mer detaljer och exakta tider kommer med veckobreven senare i maj. Hoppas ni kommer på dessa evenemang! Välkomna!

 

Med vänliga hälsningar

 

Magnus

 

 

About the Author