10
APR
2014

Ledningens brev 10 april 2014

Posted By :
Comments : Off

 Nya läroverket växer

 Det har varit bråda tider på Nya läroverket Bergnäset. Det är mycket som ska färdigställas i de nya lokalerna. Nytt för hösten är att vi startar upp från förskoleklass till och med årskurs fem. Det innebär att vi blir en grundskola hela vägen från förskoleklass till årskurs nio. Att skapa en skola med de minsta till de äldsta är något som vi sedan tidigare har bra erfarenhet av på Bergviken. Att skapa en miljö där eleverna känner trygghet och där de äldre blir positiva förebilder. Vi ser frimodiga 7-åringar på Bergviken som uppträder och sjunger för de äldre eleverna utan att känna rädsla. Vi har till exempel under läsåret satt upp en musikal där alla åldrar från bägge enheter är med. Musikalen har premiär 24 april i stora salen på kulturens hus. Dit är alla välkomna att komma på en gratis föreställning, kl. 18.00.

 Att ta emot 6-åringar känns extra viktigt eftersom vi då får det härliga uppdraget att skapa en positiv bild och en bra start av skolan och lärandet. Det intrycket lever kvar länge. Alla minns vi väl vårt första besök i skolan? Arbetet med att göra i ordning nya lokaler har varit allt ifrån att slipa golv, köpa in böcker, skolbänkar, planering av var klassrummen ska vara, rekrytera lärare, till att välja fina gardiner. Allt detta är viktigt. Vad man ibland glömmer bort är att skolan är elevernas arbetsplats och som vi alla vet är viktig för trivsel och resultat.  Många av dagens pedagogiska teoretiker är eniga om att en bra skolmiljö resulterar i ett förbättrat lärande och ett ökat kamratskap, och tvärtom.

En fråga vi ställer oss hela tiden är; Gör vi ett bra jobb? Vad kan vi göra bättre? Ett sätt att utvärdera är att bjuda in våra ”gamla” elever som gått nästan ett år på gymnasiet och fått lite distans och ett perspektiv på grundskolan. Det är en trevlig kväll med middag och kärt återseende. Vi äter, umgås och pratar om hur de har det. Under kvällen får de fylla de i en enkät om hur de ser på skolan nu i backspegeln. Det värmer i hjärtat när vi får höra och läsa dessa utvärderingar. Vi känner både glädje och stolthet över det fantastiska jobb våra lärare gör.

I en internationell metastudie (där man som studie tittar på alla enskilda studier som gjorts inom området) som gjordes för att se vad det är som gör att elever lär sig bäst kom man fram till en gemensam faktor, läraren. Det är den enskilt viktigaste faktorn i elevens lärande. Det är tre faktorer hos läraren som är viktiga; ämneskunskap, förmågan att lära ut (didaktik) och goda relationer. Vi känner oss stolta över våra lärare, de gör ett suveränt jobb. Vi ser också det som viktigt i vårt arbete med att rekrytera nya lärare.

Vi kommer i dagarna att få besök av skolinspektionen. Skolinspektionen har ett övervakande ansvar över Sveriges skolor. Skolinspektionen är ett verktyg för att säkerställa kvalitén på Sveriges skolor. Inför besöket har vi på bägge enheter fyllt i ett antal dokument om vår verksamhet, alltifrån elevinflytande till lärares fortbildning. Det här är ett tillfälle för oss att syna, utvärdera och komplettera vår verksamhet.

Inför besöket har också skolinspektionen uppmanat vårdnadshavare att fylla i en webenkät om skolan. I den visade det sig att de var nöjda med trygghet, studiero, inflytande och mycket mer. Vi har återigen anledning att känna oss glada och stolta. Nedan ser ni sammanställningen av våra föräldrars svar:

Nya läroverket Bergviken:

Nya läroverket Bergnäset:

Om ni inte redan har sett det, så har Nya läroverket en ny hemsida. Ni känner igen er i stort, men den har blivit uppfräschad.

Vi har Öppet Hus på Nya läroverket Bergnäset, tisdag 29 april, kl. 18.30. Välkomna dit och sprid det gärna i era kontaktnät.

Till sist, nu är våren är här och med den, påsklovet. Då ska vi alla passa på att fylla på D-vitamindepåerna för att kraftsamla inför slutspurten av terminen.

Glad påsk!

Peter, Magnus och Carina

 

 

About the Author