23
AUG
2013

Välkommen tillbaks

Posted By :
Comments : Off

Hej alla!

Nu är vi äntligen igång med det nya läsåret. Vi ser fram emot detta år och har haft en härlig start på verksamhetsåret. Det är härligt med alla glada barn, inspirerade pedagoger och roliga aktiviteter. Vi vill också med detta brev passa på att hälsa alla elever välkommen till läsåret 2013/2014. Extra välkommen till alla nya elever och föräldrar hos oss på Nya läroverket. På Nya läroverket Bergnäset blir det en ny klass i år 6 och en ny i år 7. Det blir då över 100 elever på Bergnäset. Intresset är dessutom redan stort inför starten av verksamhet för de yngre barnen, till läsåret 2014/2015. På Nya läroverket Bergviken tar vi emot två nya förskoleklasser och en ny år 7. Då det gick ut tre år 9 i våras, så blir vi då lika många klasser som tidigare verksamhetsår.

Sommarens större projekt på skolan har varit att flytta NO-labbet, från mellanstadiets korridor, till gamla metallslöjden. Lokalen blir bättre anpassad för laborationer och hamnar mer centralt i huset. Det frigör då ett klassrum för mellanstadiet, som kommer användas som grupprum under skoldagen och av fritids på morgonen och eftermiddagen. På Nya läroverket Bergnäset har vi bytt inredning i matsalen och jobbat vidare med utemiljön. Vi har som vanligt även jobbat med att måla om alla korridorer, slipa bänkar och göra fint på hela skolan.

Skolfrågor är alltid lika spännande och aktuella. Nu går vi mot ett valår och då brukar det bli ännu mer snack om skola. I media har friskolor och ekonomi varit ett hett ämne.

Jag vill gärna passa på att kommentera ett par saker. Nya läroverket vill göra skillnad och vi tycker själva att vi skiljer oss från de skolor som media ofta skriver om, på väldigt många punkter

-Vi ägs inte av ett riskkapitalbolag som kräver en viss avkastning.
-Vi tar inte ut några vinster.
-Vi ger mer pengar till undervisningen än det vi får i elevpeng
-Vi växer, men bara i egen regi och utan att ta lån. Hela uppstarten av Bergnäset är gjort utan att låna pengar.
-Vi har inga lån och äger all vår utrustning själv.

Sedan vill jag också poängtera att i Norrbotten och många andra delar av landet, har många friskolor startats just därför att kommunerna har valt att lägga ner skolor. Faktum är att det är långt många fler kommunala skolor som läggs ner, än friskolor.

I en ny, stor nationell undersökning fick man se att 51 % av föräldrarna till elever i friskolor var ”mycket nöjd” med sitt barns skola, jämfört med endast 20 % av föräldrarna till barn i kommunala skolor. Det skrivs ofta om de stora friskolekoncernerna i Sverige, men 86 % av friskoleföretagen driver endast en skola.

Vi vill avsluta detta ledningsbrev med att slå ett litet slag för Nya läroverkets inflytanderåd. Inflytanderådet är er föräldrars forum för att diskutera och påverka skolans pedagogiska arbete. På mötena är det utöver föräldrar, även elever och en pedagog med på våra möten. Vi önskar så god uppslutning som möjligt och det är verkligen en viktig remissinstans för rektor. Önskar du/ni delta så tag gärna kontakt med rektor Peter eller Carina för mötestider.

Kom ihåg att gilla oss på Facebook och följa det vi lägger upp där!

Magnus, Peter & Carina

About the Author