21
JAN
2013

Vårterminen 2013 är i full gång

Posted By :
Comments : Off

Hej på er!

Vårvintern är här och med solens intåg så ökar också aktiviteten och entusiasmen hos oss alla. Vi har startat upp årets skolgemensamma Art&Science-tema, som i år har rubriken ”ljus och mörker”. I slutet av april kommer ni att få ta del av elevernas arbeten på en traditionsenligt öppethus kväll.

Trots att vi är mitt uppe i ett arbetsår så börjar vi också att blicka framåt och planera inför det kommande skolåret. Vi har beslutat att ta in en till klass i år 7 på Bergviken. I år har vi tre klasser i år nio på Bergviken och när dom tar steget upp till studier på gymnasiet så ser vi att vi kan erbjuda fler elever plats på Bergviken. Vi kan även erbjuda ett par platser i höstens år 8, för elever födda 1999.

Ute på Bergnäset fortsätter vi att växa. Det tillkommer elever efterhand och antalet elever överträffar de förväntningar vi hade för ett år sedan. Den 19 februari kl 18.30 anordnar vi ett öppet hus för att visa lokalerna och presentera våra pedagoger och vår verksamhet, så att alla intresserade elever och föräldrar som önskar börja hos oss nästa år får en möjlighet att besöka vår fina skola.

Nya läroverket Bergnäset har haft sin förstagångstillsyn av Skolinspektionen. Innan vi startade hade de en uppstartstillsyn, där de såg att vi hade behörig personal anställd och att lokalerna var i ordning. Den här gången ville de se hur verksamheten har kommit igång och intervjuade framför allt rektor Carina, kring arbetet och skolans rutiner. Inspektionen var helt utan anmärkning.

Som ni säkert sett så har positiva förändringar av trafiksituationen på Bergviken redan skett. Det kvarstår flera delar i projektet med att bygga om i utemiljön, men det kommer att sparas till sommaren då tjälen nu sätter stopp för grävarbeten. Däremot är parkeringsbiten klar och det har blivit fler parkeringar att tillgå på baksidan. De platser som finns direkt när man kör in i rundeln och där skylten ”5 min” finns, är menade att man bara ska stanna till på i färdriktningen och släppa av sitt barn på. Dessa platser är enbart tänkta för de föräldrar som inte ska slå av bilen och gå med barnet in på skolan.

Alla platser som är mot stora fotbollsplanen är nya besöksplatser. Det är minst 16 platser. Man har inte hunnit måla upp linjerna i marken innan snön kom, så det är lite osäkert hur många platser man får ihop men det visar sig när det väl blir målat. Skylten för den raden visar att man ska ställa bilarna snett och tiden på skylten ska vara 15 minuter. Dessa 16 platser delar vi med Montessori, och det är i praktiken många fler än vi hade tidigare. Då hade vi endast två platser som var Nya läroverkets på framsidan (resten var lärarnas individuella) och en av dem användes för skolans vaktmästarbil. Dessutom har Montessori andra skoltider än vi och det ska förhoppningsvis också underlätta lite, även om många lämnar runt 08.00 till fritids på båda ställen. Mitt emot dessa besöksparkeringar har skolan sina platser för vaktmästeriets bilar och för den personal som är ambulerande mellan våra båda enheter.

Trots att det var lite oro och funderingar inför förändringen så ser vi att en tryggare trafiksituation har skapats och det känns mycket bra. Säkerheten måste prioriteras i första hand.

Nya läroverket Bergviken har under två hela veckor (v.49-v50) haft besök av skolinspektionen. Vi är en av 25 skolor i landet som har slumpmässigt valts ut för att granskas, vad gäller hur man som skola kan stimulera eleverna att utveckla de ämnesspecifika förmågor som återfinns i SO-ämnenas kursplaner. Det är en riktig djupdykning, där de har använt enkäter, observerat många lektioner, granskat prov, granskat pedagogiska planeringar och intervjuat elever, lärare och rektor. Rapporten bör vara oss tillhanda i slutet på februari och då kommer vi självfallet att få tillfälle att återkomma till resultatet av granskningen. Är ni intresserade av att titta på vad som granskats kan ni läsa mer här:

http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn–granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/SO-i-grundskolan/

/ Peter, Magnus & Carina

About the Author