14
DEC
2012

God Jul & Gott nytt år

Posted By :
Comments : Off

Hej alla!

I detta årets sista ledningsbrev vill vi ta upp ekonomi, skolgården och vår nya lärplattform.

Vi har alltid publicerat ledningens brev på hemsidan och på Facebook, men efter önskemål från flera föräldrar kommer vi från detta brev också skicka med det i veckobreven. Men jag hoppas att ni ändå besöker vår hemsidan med jämna mellanrum. Om ni har gillat oss på Facebook, så får ni alltid veta när vi har uppdaterat något, i och med att vi alltid skriver det, där.

Bokslutet för verksamhetsåret 2011/2012 är klart och påskrivet av både styrelse och revisor. Vi har brutet räkenskapsår, så det betyder tiden 1 juli 2011 – 30 juni 2012. Det här bokslutet gör vi en förlust på 300 000 kr. Det beror på två huvudsakliga faktorer. Den första är att vi lägger betydligt mer pengar på undervisningen än vad vi får i elevpeng. Den andra är att vi har finansierat renoveringen och uppbyggnaden av Nya läroverket Bergnäset, med egna medel.

Som jag i tidigare ledningsbrev och ekonomiska redogörelser har beskrivit så kan vi spara pengar på fastighet, administration och ledning. Det gör att vi kan lägga mer pengar på det viktigaste, det vill säga eleverna. Denna del kallas undervisningsresurs och under året la vi 2 237 000 kr mer än den tilldelade elevpengen på undervisning. Rent konkret handlar det om lärartäthet, lärarlöner och undervisningsmaterial, så som böcker och Ipads/datorer. Våra ekonomiska möjligheter är naturligtvis en stor del i de goda resultat vi uppnår. Den andra viktiga faktorn är den personliga, i form av den ambitiösa, duktiga och kärleksfulla personal vi har.

Den kostnad vi har haft för att renovera och bygga upp Nya läroverket Bergnäset, har vi tagit beslut om av flera anledningar. Dels innebär det att vi har kunnat skriva avtal om en lägre hyra, då vi stått för renoveringen själv. Det vinner vi på långsiktigt. Sedan har fördelen med att renovera själva varit att vi har kunnat få det precis som vi vill ha det i lokalerna. En annan stor fördel var att vi fick tillgång till lokalerna direkt och utan hyra, vilket gjorde att det var enkelt att ta emot elever och föräldrar på besök under hela våren.

Den förlust vi gör är alltså medveten och beräknad. Det är unikt att kunna finansiera uppbyggnaden av en ny skola helt med egna medel. När vi startade Nya läroverket Bergviken, så tog vi ett stort banklån. Det är också gjort utan att det drabbat Nya läroverket Bergviken negativt på något sätt. Observera att de dryga 2,2 miljoner som använts utöver elevpengen, till undervisning, enbart har använts på Nya läroverket Bergviken, i och med att ingen undervisning bedrevs på Nya läroverket Bergnäset under förra räkenskapsåret.

Vi har investerat i en lärplattform för Nya läroverket. Det är ett datasystem för skolor, helt enkelt. Systemet heter Infomentor. Nu när vi är två skolor och när man får betyg redan från år 6, så går det inte att hantera det manuellt längre. Det finns en mängd andra fördelar med Infomentor. Vi kommer exempelvis hantera frånvaron i systemet. Om en elev är frånvarande och inte sjukanmäld så genererar Infomentor ett mail och ett sms som skickas till er föräldrar. Ogiltig frånvaro kommer även automatiskt att bli noterad i betygen, enligt den nya skollagen.

Infomentor har delar i systemet som elever och föräldrar kan se, så under våren kommer ni få information och inloggningsuppgifter. Vårterminens skriftliga omdömen kommer också att hanteras i Infomentor.

För att Infomentor ska kunna fungera med alla dessa funktioner, så kräver det att alla föräldrars personuppgifter finns med i filen som vi läser in i systemet. Vi har alla föräldrars uppgifter, utom personnummer. Era barns mentorer/klasslärare kommer att få i uppgift att samla in era personnummer och även stämma av att vi har korrekta mobilnummer till alla. Jag kommer ge dem en mall att fylla i och de återkommer när de vill ha era personuppgifter.

Arbetet med skolgården på Nya läroverket Bergviken har stannat upp. Jag hoppas ni har läst förra ledningens brev, för att ha en bild av bakgrunden och syftet med projektet. Men sedan var det delar i den plan de visade när arbetet satte igång, som vi inte ville ställa upp på och som inte stämde med de ursprungliga överenskommelserna. Plus ett antal delar som vi från början inte hållt med om och som vi framfört på nytt. Det blev en väldigt givande process, för ett par veckor sedan, med engagemang av elever, enskilda föräldrar och Inflytanderådet. Just nu har arbetet stannat upp och vi har inte bilden klar av vad de kommer att skjuta upp till senare och vad slutresultatet kommer att bli.

Skolgården på Nya läroverket Bergnäset har vi en massa projekt igång för. Vi kommer få bättre belysning, vi kommer att spola en is på fotbollsplanen och vi har flera goda idéer på projekt för skolgården när snön har smält bort igen.

Apropå skriverier om vikariebrist i kommunen. Vi har en egen vikariepool och är glada för deras kvalitet och lojalitet. Vi tycker de är duktiga och härliga och är stolta över dem.

Avslutningsvis önskar vi alla god jul och gott nytt år. Välkommen tillbaks 8 januari 2013. Då hoppas jag ni är fulla av energi för ett fortsatt bra arbete under vårterminen.

Magnus, Peter & Carina

About the Author