09
NOV
2012

Ny trafikplan NLV Bergviken

Posted By :
Comments : Off

Hej alla.

Detta ledningsbrev kommer mest att handla om olika trafikförändringar som ska ske på Nya läroverket Bergviken.

Nu påbörjas arbetet med att förbättra trafiksituationen runt skolan. Det är flera anledningar till detta projekt, men de två främsta är att, man för det första bedömer trafiksituationen som farlig för eleverna, i samband med hämtning och lämning. Det är en trång yta och många bilar som passerar på kort tid. En del bara för att släppa av elever, men för de yngsta barnen, så är det nödvändigt att lämna bilen och följa dem in, eller komma in i samband med hämtning på fritids. Situationen är ännu värre för Montessori, på andra sidan skolan, i och med att de har många fler yngre barn, då de även har förskola för yngre än 6-åringar.

Sedan har varutransporter svårt att komma fram för att leverera och hämta varor och sopor. Ibland kommer de inte fram alls och då får exempelvis inte maten de varor som behövs för dagen.

Dessutom är det en brist på besöksparkeringar, både för kortare och längre besök.

Det som kommer att genomföras är:

1.Bygga en trafikrunda runt det gula elevhemmet på baksidan av skolan
2.Bygga avsläppningsplatser längs den rundan
3.Göra om majoriteten av parkeringsplatserna på den trafikrundan till besöksparkeringar
4.Utöka skolgården på baksidan, genom att alla parkeringsplatser på baksidan försvinner, från i höjd med fotbollsplanen och framåt
5.Flytta personalens parkeringsplatser ner till skogsvallen
6.Kulturskolans personal och besökare kommer att ta över våra plaster framför fritidsingången
7.En lastzon för Kulturskolan kommer att målas upp framför deras entré
8.En väg fram till Kulturskolans entré och lastzon kommer att anläggas. Den ska man bygga i grus och sätta staket runt, för att det ska vara säkert för barnen. Den kommer givetvis inte trafikeras särskilt mycket, men användas när Kulturskolans personal ska lasta sina instrument

Den avsläppningsplats som finns på Björkgatan kommer att finnas kvar.

Detta innebär alltså att alla bilar som ska till Nya läroverket ska köra till baksidan och in från Gymnasievägen. Förutom de som stannar till i avsläppningsplatsen på Björkgatan.

Hur lång tid detta tar vet vi inte riktigt idag. När alla rokader av parkeringar kommer att ske är också svårt att säga. Först måste man ha klart med rundan runt elevhemmet, innan man kan börja dirigera trafiken dit. När det sker så kommer det säkert bli med kort varsel, så det är därför vi vill informera er redan nu. Plus att det är bra att ni vet vad det är som pågår, när de gräver och bygger.

Men det som är nackdelen med trafik och parkeringsarbetet, är att det kommer bli en inskränkning av vår skolgård, på stora sidan, mot Kulturskolan. Den väg som dras fram till Kulturskolans entré kommer att minska ytan på den sidan av skolgården. Det kompenseras till stor del av att det blir en större skolgård på andra sidan. På sikt kommer man även att kunna öka skolgården längs xxxxxleden. Den skogsmarken tillhör skolan, men har hittills lämnats orörd. Men framför allt är ju det viktigaste att trafiksituationen ska bli bättre och säkrare för våra elever.

Upphandlingen av stolar till matsalen har också satt igång en andra gång. Något hade blivit fel första gången och nu ska allt göras om. Det har varit en lång och seg process, men vi har ingen makt i frågan. Nu ska det förhoppningsvis bli rätt och nya stolar komma till matsalen.

Ha det gott.

Med vänlig hälsning

Magnus, Peter & Carina

About the Author