09
OKT
2012

Nu är vi igång på Bergnäset

Posted By :
Comments : Off

Sju veckor har gått sedan skolstarten och tittar vi i backspegeln, har mycket hänt under dessa veckor.

I den nya skolenheten på Bergnäset har personal och elever verkligen kommit igång på allvar. Man har hittat sina roller och den dagliga verksamheten rullar på med full fart. Detsamma gäller Bergviken där nya elever och klasser tillkommit. En nyhet är att Carina Henriksson har sedan 1 oktober tagit över som rektor på Bergnäset.

Skolorna har haft gemensamma aktiviteter. En sådan var friluftsdag på ormberget med orientering. Det har också varit en heldag för niorna med besök och information från Framtidståget och de olika gymnasieprogrammen.

Sedan har äntligen den officiella invigningen av NLV Bergnäset gått av stapeln fredag 5 oktober. Det hölls tal av skolans två grundare, Birgitta Lahti Nordström och Gunvor Selberg. Vidare höll Karl Petersen ett fint tal där han önskade skolan lycka till från Luleå stad och tillade att på denna skolan kan man bli vad man vill. Ett konstverk avtäcktes som personal och elever på skolan varit delaktig i. Det hela avslutades med trolleri och musik. Elever på skolan framträdde men även fd elever i bandet Beyond eon. Bandet föddes ur en musikklubb på skolan. Det ser vi som ett kvitto på att våra klubbar är viktiga och givande.

Klubbar finns på bägge skolor. Eleverna kan välja fritt oavsett vilken skola de går på dvs en elev på Bergviken kan välja Bergnäset och vice versa.

Avslutningsvis känner vi stor tillförsikt inför framtiden och de positiva effekter den nya enheten kommer att tillföra NLV.

Massor av fina bilder från invigningen hittar ni på

www.facebook.com/nyalaroverket

Magnus, Peter och Carina

About the Author