29
AUG
2012

Starten HT 2012

Posted By :
Comments : Off

Hej alla!

Vi ber om ursäkt att detta brev är lite försenat. Vi har jobbat med vårt datasystem för att koppla ihop de två skolorna och har därför inte kommit åt att redigera hemsidan på ett tag.

Det känns särskilt roligt att få skriva detta brev och hälsa extra många elever och föräldrar välkomna till oss på Nya läroverket. Vår nya enhet på Bergnäset är i full gång och det är en fantastisk energi med härliga elever och pedagoger som har stora ambitioner. Vi har idag drygt 80 elever och kommer sakta att bygga upp skolan till det tänkta elevantalet som är 140 st. Målet är inte att expandera mer utan grundvisionen med en liten och trygg högstadieenhet är otroligt viktig för oss.

Det har även varit en härlig och energifylld skolstart på Nya läroverket Bergviken. Peter hälsade alla välkomna och sedan satte läsårets arbete igång. Sommarens projekt på skolan har varit att göra våra toaletter finare. Vi har diskuterat det mycket med båda elevråden under vårterminen och fått massor av goda idéer av dem. Vi har satt upp nya speglar, motivtapetserat dörrarna, satt upp hyllor, ställt dit coola stolar och gjort fint. Bilder kommer att komma inom kort på vår Facebooksida (http://www.facebook.com/nyalaroverket). Vi har som vanligt även jobbat med att måla om alla korridorer, slipa bänkar och göra fint på hela skolan. Mycket jobb med IT har också skett, för att koppla ihop de båda skolorna och förbereda för ytterligare ökat antal Ipads och datorer.

Vi kommer inte ha ha två separata hemsidor för våra två skolor då alla dokument mm är likadana på våra skolor. Information från ledningen är ju också av den karaktären att den berör alla föräldrar. Från och med detta brev så är vi tre som författar, Magnus, Peter och Carina. Idag finns en flik som heter Bergnäset för sådant som bara berör den skolan. Vi får se hur vi organiserar den informationen senare.

Som ni kanske sett i media har skolskjutsfrågan uppmärksammats senaste tiden. Enligt den nya skollagen skall även barn som går på en fristående enhet ha rätt till skolskjuts om det inte medför ökade kostnader för kommunen. Flera föräldrar hos oss har tidigare sökt skolskjuts och nekats det av kommunen. Efter överklaganden till förvaltningsrätten har dock, i åtta ärenden, kommunens beslut ändrats till fördel för elever hos oss. Det känns viktigt att denna viktiga fråga, för både oss och er föräldrar, uppmärksammas och hålls vid liv då det är en laglig rättighet och en viktig parameter i det fria skolvalet. Har ni frågor om detta så kan ni kontakta Magnus som kan ge er råd i hur ni kan ta ert ärende vidare.

I år har vi gjort en särskild satsning på att utöka tiden för idrott och rörelse. För eleverna betyder det mer tid i idrottshallen men vi väljer att förlänga idrottspassen istället för att göra fler pass. Detta för att vi ska kunna behålla de sammanhållna skoldagarna med hög vuxennärvaro i alla situationer. För eleverna på högstadiet schemalägger vi även ett kortare rörelsepass varje vecka som vår idrottslärare ansvarar för. Under den kalla perioden kommer detta kortpass att kunna användas till de mer teoretiska delarna som ingår som ett obligatorium i Idrottens kursplan ex ergonomi och kost.

Vi kommer senare under hösten att redovisa den föräldraenkät som ni fyllde i precis innan sommarlovet. Ni har gett många bra förslag på hur vi tillsammans kan utveckla vår fina skola som vi tagit till oss och diskuterat under höstupptakten. Något som en del föräldrar tagit upp är en liten oro över att vi nu startar en till skola och kanske tappar fokus. Vi vill därför gärna berätta lite om hur vi tänkt. Först och främst har vi ingen uttalad vision om att vår skola skall expandera, varken i Luleå eller till andra städer. Tvärtom så ska vi vara en liten skola med stor närhet till barn och föräldrar. Att starta en till högstadieenhet ger oss viktiga fördelar. Alla lärare, även i små ämnen sett till timplanen, som exempelvis musik och hemkunskap får genom detta en ämneskollega att tillsammans med kunna utvecklas både personligen och ämnesmässigt. Vi blir även stabilare och kan arbeta med bättre kontinuitet om en lärare blir sjuk eller tar barnledighet. För ämnen som moderna språk drar eleverna och skolan redan idag stora vinster i form av god kvalitet på detta sätt. Vi gör även, vilket är viktigt att berätta om, ekonomiska vinster genom att administration och ledning kan samordnas och detta medger att vi kan satsa ännu mer på undervisningsresurser. Vi har redan idag en otroligt trygg ekonomisk grund att vila på men när enheten på Bergnäset är fullt utbyggd så får vi unika möjligheter, vilket kommer att komma alla elever och pedagoger till gagn. Vad gäller ledningsfunktionen så kvarstår Magnus Selberg som VD men med ett ansvar för hela företaget. Peter Ohlssons uppdrag som rektor på Bergviken är helt oförändrat. På Bergnäset, som är en liten skolenhet i jämförelse så finns Gunvor Selberg som rektor med Carina Henriksson som pedagogisk ledare. Som en ytterligare förstärkning av ledningsfunktionen så har Åsa Lundmark utsetts till pedagogisk ledare på Bergviken. Åsas uppdrag är inte så omfattande i tid utan mycket inriktat på det inre arbetet och det kommer att påverka hennes arbete i klass 3 a i liten grad. Åsas huvuduppdrag denna termin är att fortsätta att utveckla vår modell för skriftliga omdömen samt de individuella utvecklingsplanerna varje elev skall ges varje termin.

Vi vill avsluta detta ledningsbrev med att slå ett litet slag för Nya läroverkets inflytanderåd. Inflytanderådet är er föräldrars forum för att diskutera och påverka skolans pedagogiska arbete. Förra terminen så hade vi utöver föräldrar även elever och en pedagog med på våra möten. Det uppskattades av många och ett liknande upplägg kommer att finnas även i år. Vi önskar så god uppslutning som möjligt och det är verkligen en viktig remissinstans för rektor. Önskar du/ni delta så tag gärna kontakt med rektor Peter för mötestider.

Magnus, Peter & Carina

About the Author