25
JAN
2012

Kvalitetsarbete

Posted By :
Comments : Off

Hej på er!

Den viktigaste, och samtidigt roligaste, uppgiften för en rektor är att vara med i klassrummen och följa elevernas och pedagogernas arbete. Peter är nu mitt uppe i en period med verksamhetsbesök där våra fem fokusområden för året granskas särskilt.

Dessa besök är en viktig del av det kvalitetsarbete som bedrivs på vår skola. Ni föräldrar kommer senare under våren att få besvara en enkät, där vi önskar få svar på hur ni upplever att kvaliteten på vår verksamhet är.

För att ytterligare stärka skolans inflytanderåd som referensgrupp så kommer elevrepresentanter samt en pedagog att delta på mötena och i arbetet. Vi vill på detta sätt skapa en arena för utvecklande diskussioner som ytterligare kan höja kvaliteten i skolan. Ni är alla varmt välkomna att delta på dessa träffar.

Som vi tidigare berättat så kommer vi att ta in elever och formera en ny klass i år sju nästa år. Det arbetet har nu påbörjats och vi ringer till den kö som finns. Vi tar som vanligt in elever enligt principerna tid i kön och genom syskonförtur. Eftersom vi har tre klasser i år nio detta läsår, så blir vi intakta, dvs ligger kvar på samma elevantal genom att vi tar in en till klass. Planeringen inför kommande år har startat upp och efter den organisationsförändring vi gjorde förra året, vilken vi är mycket nöjda med, så arbetar vi för att ha så god kontinuitet som möjligt till kommande år. En parameter som inte är klar än är huruvida vi får möjlighet att starta upp en till högstadieenhet. Det är ju väl känt att vi letar lokaler för detta ändamål men än har vi inte nått i mål med detta.

Vi har två nya medarbetare att hälsa välkomna. Den första har redan hunnit börja med sitt arbete som tyskalärare. Hon heter Maria Tuvemyr och är en erfaren och duktig lärare som även är behörig att undervisa i engelska. Den första februari tillträder vår nya speciallärare Siv Aaro sin tjänst. Siv presenterade vi i förra ledningsbrevet och hon kommer att arbeta parallellt med Maj-Lis som går i pension till sommaren. Vi är väldigt glada över att ha knutit till oss dessa duktiga pedagoger.

Vi fortsätter att förbereda oss för kommande läsår när även elever i år 6 och år 7 skall ges betyg. Det nya betygssystemet är ett bra instrument och har en mycket större spännvidd än det vi haft tidigare. En reflektion är att många föräldrar relaterar till systemet med betyg från 1-5 som vi hade på 70- och 80- talen. Där var ju betyget 3 en godkändnivå vilket innebar att det fanns enbart tre betygsnivåer. Ställer man det systemet bredvid det nya så blir det helt fel. Nu har vi fem nivåer från A-E och där det är E som är en godkändnivå. Utöver de stegen så finns F, som är ett icke-godkänt betyg samt ett -, som betyder att eleven ej deltagit i undervisningen. Detta ger alltså en sjugradig skala som ej går att ställa mot det gamla betygssystemen.

Må så gott!

Önskar

Magnus & Peter

About the Author