01
DEC
2011

Var är vintern?

Posted By :
Comments : Off

Hej alla!

Hösten har passerat med stormsteg. Nu hoppas vi innerligt att det skall komma lite snö som lyser upp i vår utemiljö. Vi har jobbat väldigt aktivt med att skapa en utemiljö som skall inspirera och stimulera både pedagoger och elever till att bedriva ännu mer av undervisningen i det vi gärna kallar ”uteklassrummet”. Våra pedagoger i förskoleklass besökte den fristående skolan ”Vargen” i Kiruna för ett par månader sedan. Dom kom tillbaka fulla med idéer och uppslag på hur vi skulle kunna utveckla vår skolgård. Vi har hörsammat deras önskemål och ni får gärna ta er en titt på vad som hänt på baksidan av skolan. Barnen leker för fulla muggar med däcken, båten, balanssnören och vid grillringen. Det vi i första hand försökt att skapa är trivsamma samlingsplatser där pedagogiskt arbete skall kunna genomföras.

Vi är nu en del av ett nationellt projekt som kallas ”klassmorfar”. Namnet är lite missvisande då det självfallet finns klassmormödrar också. Tre personer finns numera hos oss och deras viktigaste uppdrag är att genom sin erfarenhet och klokskap skapa en än mer lugn och trygg miljö på vår skola. Det är Anne, Kurt och Yvonne som ni kommer att möta i någon korridor eller ute på en rast. Projektet följer färdig modell och för deltagarna inleddes allt med en utbildning, innan de började på skolan. Utbildningen handlade om grundläggande delar i skollagen och annat nyttigt såsom barns utveckling och konfliktlösning. De kommer vara ute på rasterna, finnas i elevcafét, följa de små till badet och annat som ytterligare ökar tryggheten för barnen.

Under vecka 46 hade vi vår årliga matematikfestival. Vi tyckte att det var ett bra tillfälle att visa er föräldrar men även mor- och farföräldrar hur vi jobbar med att utveckla barnens matematikkunskaper. Därför kombinerade vi mattefestivalen med äldregenerationsveckan. Det var mängder av aktiviteter under veckan, där några spännande exempel är konserter med bland annat mattedans och en föräldraföreläsning i matematik, med professor Lars-Erik Persson. Vi upplever att deltagandet under äldregenerationsveckan ökar för varje år som går och det tycker vi är väldigt glädjande. Vi satsar ju extra medel och energi på att förbättra våra redan goda resultat i matematik med målet att nå lika goda resultat på dom nationella proven som vi gör i ämnena svenska och engelska. Den extra satsningen tar sig uttryck i att vi satsar på mer tid för lärarna i matematik att diskutera ämnet på ämneskonferenser och mer fortbildning. Vi har även som ambition att särskilt i den senare åren ha fler utbildade matematiklärare i klassrummen och att på detta sätt ge eleverna mer, snabbare och bättre stöd. För de flesta klasserna på högstadiet så är det två pedagoger på två av tre matematiklektioner under veckan. Fantastiskt tycker vi!

Matsalen är nu i full gång och både den nya, fina miljön och maten uppskattas av eleverna. Det finns fortfarande saker att förbättra i miljön, framför allt med att ljuddämpa stolarna. Sedan måste restaurangen få ett namn och det ska vi involvera eleverna i.

I fredags hade vi vår traditionsenliga glöggmorgon, där elever och föräldrar bjöds på glögg och pepparkaka. Vi höll till framför värmande brasor utanför fritidsingången, men det kändes mer som höstrusk än vinterfint. Jag hoppas att det bidrog lite till julfeelingen ändå.

Ha det gott.

Peter & Magnus

About the Author