12
OKT
2011

Ekonomi och Art & Science

Posted By :
Comments : Off

Hej alla!

Hösten är här och vi är mitt i terminens arbete. Det första Art & Science arbetet är avslutat. Det var ett kortare arbete som inledning där vi fokuserat på de olika stegen i en process och nu startas nästa omgång upp.

Som jag berättat tidigare och som ni förhoppningsvis har sett, så var det full fart hela sommaren på skolan. Det har byggts, investerats och renoverats en massa. Vi har också fortsatt in på terminen och vill hela tiden göra vårt bästa för att ha en vacker skolmiljö och det är alltid inspirerande med lite förnyelse så ofta som möjligt. En hel del renovering var också dags att göra, vilket passade bra då vi skulle flytta om arbetslagen och därmed tömma flera klassrum.

Här är en sammanställning på vilka investeringar vi gjort under sommaren och hösten och vad dessa kostar:

Möbler 151194

Projektorer 30131

Byggmaterial & målargrejer 70262

Löner 165529

Gardiner 16277

Summa 433393

Ipads 417000

Datorer & nätverk 168000

Total kostnad 1018393

Vårt bokslut är inte helt klart ännu. Några detaljer kvarstår och sedan ska revisorerna granska. Men vi räknar med att, precis som förra året gå strax under en miljon i vinst. Det här året använder vi vinsten från förra året på det ni läste ovan. Förra hösten använde vi vinsten till datorer, nätverk, hemkunskapssal och mycket annat.

Vi har givetvis en hel del projekt som det investeras i under årets gång. Nästa vecka ska vi fixa ett antal nya småsaker utomhus. De stora sakerna gör vi alltid på sommaren, men en del kul saker händer under läsåret.

Matsalen är klar för slutbesiktning på fredag 14 oktober, precis som lovat. Direkt efter besiktningen börjar iordningställandet för att kunna börja laga mat. Alla kastruller, tallrikar och bestick ska tas fram och diskas. Det ska möbleras om för det nya kösystemet och annat småfix. Funkar allt som det ska, så kan de börja laga mat mot slutet av nästa vecka.

Vi har genomfört två väldigt fina rekryteringar. Helena Lundberg är en förstärkning till vårt fritids. Hon är fritidspedagog och har senast jobbat många år i Antnäs. Helena är väldigt musikalisk och har bland annat satt upp många musikaler på skolan i Antnäs. David Hjelte är ett känt ansikte på skolan. Han har funnits på skolan en längre tid och då gjort praktik och vikarierat hos oss. Nu har vi anställt honom på en heltidstjänst. Han är utbildad 4-9 lärare, med behörighet i alla SO-ämnena och kommer ersätta Mats Lilja, som tyvärr lämnar oss. Mats har varit med sedan starten, men ska nu börja undervisa i Företagsekonomi på Entrepenörsgymnasiet, vilket passar hans utbildning perfekt.

Det var kul att träffa så många föräldrar under föräldramötesveckan. Det var mycket bra information, bland annat om de nya kursplanerna och det nya betygssystemet. I de högre årskursena talade vi också en hel del om Art & Science i samband med det. Art & Science är ett av skolans fem fokusområden för året (se inledningen i Aktuell Information för att läsa övriga), där vi kommer lägga extra krut på utveckling under året. Delvis gör vi det då det stämmer så väl överens med de nya kursplanerna och betygskriterierna. För att få ett A i det nya betygssystemet krävs det att man visar just de förmågorna vi jobbar med i Art & Science. Nedan följer ett exempel:

Utdrag från kunskapskrav för betyget A i åk 9 Samhällskunskap:

”…Eleven visar det genom att undersöka hur…”

”…beskriver komplexa samband…”

”…Eleven kan själv söka information om samhället och använder då olika källor…”

”…eleven redogör…”

Vi har även, bland annat på ett Ljusgårdsmöte, pratat med eleverna kring vikten, nyttan, syftet och taktiken med Art & Science. Exempel på argument vi har diskuterat med eleverna:

-Tidigare elever vittnar om nyttan med erfarenheten av Art & Science när de går på gymnasiet.

-Möjligheten till fördjupning och specialisering i något man brinner för

-Skollagen ger elever rätt att utöva inflytande i lärandet och i Art & Science har man fenomenala förutsättningar för eget inflytande

-Modernt arbetssätt som tränar förmågor inför både gymnasium och arbetslivet

-Strategiska val av eleven, där man kan jobba inriktat mot de ämnen där man har en möjlighet att höja sina betyg

-Ger möjligheten att nå de högsta betygen

Kom ihåg att gå förbi vår senaste utställning i Konsthallen!

Tack för ordet och ha det bra.

Magnus & Peter

About the Author