12
SEP
2011

Lite om hösten

Posted By :
Comments : Off

Hej på er!

Vi har idag haft nöjet att dela ut årets klubbhäften till eleverna från år 1 upp till år 9. Det är väldigt kul att se deras entusiasm och glädje när de får klubbhäftet i handen. Notera att det har tillkommit flera nya spännande klubbar där jägarexamen och modellflyg är två som sticker ut lite extra. Vi hoppas att ni där hemma tar del av innehållet i häftet och är delaktiga i barnens val. Alla vi som arbetar på Nya läroverket ser klubbarnas betydelse för elevernas utveckling och vårt mål är att alla skall delta i minst en klubb per vecka.

På måndag kommer alla pedagoger gå igenom ”aktuell information” med sina elevgrupper. Denna skrift innehåller all information ni föräldrar behöver känna till om vår skola. Ni kan läsa om vår reviderade likabehandlingsplan, hur arbetslagen är strukturerade samt om arbetslagens planer och visioner för året. Vi i ledningen har även tagit fram fem fokusområden där vi ser att vi som skola kan göra ytterligare förbättrande insatser. ”Aktuell information” kommer sedan att skickas hem med barnen på måndag och vi har i år tryckt upp extra exemplar så att barn med dubbelt boende har med sig ett ex till varje förälder.

Ett av årets fokusområden är att vi skall utveckla vår och elevernas förmåga att hantera det överflöd av fakta och information som möter oss, främst via Internet. Detta är en stor utmaning för hela skolväsendet men det är viktigt att vi som leder utbildningen analyserar hur vår kunskapssyn och metodik måste anpassas. Detta aktualiseras ytterligare i och med att vi valt att ge alla i år 9 en egen iPad som redskap i lärandet. Det är väldigt spännande att följa hur våra nior använder ”paddorna” och vi vuxna har redan fått lära oss en hel del av eleverna! Vi kommer att nogsamt utvärdera vilka effekter den nya tekniken ger och detta kommer att ligga till grund för ett beslut som tas under våren om vi fortsättningsvis skall erbjuda en 1-1 situation dvs om varje elev på högstadiet skall ha tillgång till en dator eller laptop. Många andra högstadieskolor använder en dator till eleverna som ett konkurrensverktyg men vi vill vara säkra i metoder och säker på effekterna innan vi fattar ett slutligt beslut.

Vecka 38 bjuder vi in alla er föräldrar till ett möte där arbetslagets pedagoger kommer att förklara och gå igenom strukturen i de nya styrdokumenten som vi nu jobbar utifrån. Anledningen till att vi nogsamt vill gå igenom detta med er är först och främst att vi vill ha delaktiga och initierade föräldrar som är aktiva i sitt barns skolgång. Att annat skäl är att forskning visat att skolor där ledning, pedagoger, elever och föräldrar är väl insatta i vilka mål man arbetar mot är de skolor som når de bästa resultaten. Vi önskar att varje elev har minst en förälder som deltar denna kväll.

Årets art & science arbete har kommit igång och nu arbetar alla klasser med att träna sig i ett processinriktat arbetssätt. I december startar vi upp det stora skolgemensamma temat som i år har rubriken ”människan”. Vi väljer alltid temaområde med en rubrik som medger att eleverna får möjlighet att göra egna val men som ändå kan verka som en sammanhållande länk. Det gör att vi efteråt kan göra gemensamma analyser med pedagogerna och tillsammans utveckla vår profil ytterligare. Som tidigare år kommer ni föräldrar att bjudas in en kväll i maj för att ta del av elevernas arbeten.

Ha det gott och ta vara på hösten som är en utmärkt årstid att vistas i skog och mark!

/Peter och Magnus

About the Author