07
APR
2011

Planer för nästa läsår

Posted By :
Comments : Off

Hej på er!

Skolåret har hunnit ganska långt och för oss i ledningen är det dags att börja fundera på kommande år. De sista månaderna har vi ägnat mycket tanke och omsorg kring hur vi bäst kan organisera oss för att möta kraven som ställs i den nya skollagen, som träder i kraft nu i juli. Vi tycker att intentionerna i de nya styrdokumenten är bra och välkomnar alla intentioner som höjer kvaliteten i den svenska skolan. Hos oss började arbetet egentligen redan innan jul, när arbetslagen och ledningsgruppen gjorde en analys och tog fram ett antal punkter som har legat till grund för planeringen av organisationen. Eftersom alla som arbetar på NLV har en hög ambitionsnivå blev det ganska många punkter, både mindre men även mer omfattande, som vi ville se över för att ytterligare förbättra kvaliteten i vårt arbete.

En sak som har varit viktig för oss är att hitta former för att ge barnen i mellanstadiet en egen korridor. Från och med nästa år så kommer de nationella proven att flyttas från år fem till år sex vilket gör att vikten av kontinuitet ända till sexan ökar. Vi vill därför gå tillbaks till en sammanhållen mellanstadieorganisation. Detta innebär att vissa rokader kommer att ske i våra lokaler under sommaren.

Vi har mycket välutbildade pedagoger och i den nya skollagen och i upplägget för den kommande lärarlegitimationen, trycks det mycket på att dom ska jobba i de åldrar de har sin utbildning för och i de ämnen som de specialiserat sig inom. Vi kommer därför göra ett par omflyttningar. För pedagogernas del har vi försökt att skapa team som ska gynna det kollegiala samarbetet och öka närheten till eleverna. Trots att vi gör en hel del förändringar så har vi haft fokus på kontinuitet och trygga relationer för eleverna.

Roligast av allt är den satsning vi kan göra på eleverna i form av ökad personaltäthet. Som ni kanske läst i media har hela grundskolan i Luleå ett sparbeting på 4%. Detta gäller även oss som fristående skola. På grund av flera gynnsamma faktorer, men främst för att vi sköter vår egen ekonomi på ett klokt sätt, kan vi tvärtom göra en extra satsning året som kommer. Den satsning vi gör motsvarar en kostnadsökning på ca 4% ställt i relation till årets budget. Dessa extra resurser kommer att läggas mot mellan- och högstadiet. Där kommer man att kunna göra på samma sätt som vi redan gör de första skolåren, nämligen att vara mer än en vuxen i klassrummet vissa delar av dagen. Det ger utrymme till mer och djupare samtal och lärande. Lägg därtill att vi står fast vid ambitionen att ha en klasstorlek med tjugo i snitt så förstår ni alla vilka möjligheter som finns!

Vi kommer redan i veckan att börja presentera nästa års organisation för låg- och mellanstadiet. Nästa vecka på tisdag går vi ut till eleverna i år 6-8 för att prata och visa i detalj hur det ser ut för dom. Har ni som föräldrar frågor eller synpunkter så får ni gärna höra av er till ledningen direkt.

Ha det gott!

Peter & Magnus

About the Author