01
MAR
2011

Välkommen tillbaks efter sportlovet

Posted By :
Comments : Off

Hej alla barn och föräldrar!

Så härligt det är när vårsolen börjar värma upp oss efter en lång och kylslagen vinter. En så lång sammanhängande period av iskyla har jag svårt att minnas! Trots minusgraderna har vi försökt att vara ute med barnen i nästan samma utsträckning som vanligt men kortat ner rasterna för att säkerställa att inga köldskador skall uppstå. Det går faktiskt mycket bra och ni föräldrar är duktiga på att skicka med barnen lämplig klädsel för dessa bistra omständigheter.

Pedagogernas arbete med att sätta sig in i våra nya styrdokument pågår för fullt. Nästan alla pedagogiska konferenser används till detta. Vi har tre lärare, Anna Stenqvist, Åsa Lundmark och Helena Sjödin som tillsammans med rektor Peter leder detta arbete. För att ge de lärare som saknar ämneskollegor (ex bild, slöjd, musik m fl) en samtalspartner har vi inlett ett samarbete med Fria Emilia i Boden och vi kommer att ha ett par konferenser tillsammans under våren.

Det är ju en självklarhet att både elever och föräldrar skall vara insatta i de förändringar som kommer. Alla elever kommer att få information av rektor under onsdagen den 18 maj. Ni föräldrar inbjuds till informationsmöten den 23 maj då föräldrar med barn i förskoleklass till och med år 6 kommer och den 25 maj då informationen ges till föräldrar med barn i år 7-9 träffas. Inbjudan kommer att gå ut med veckobreven när det närmar sig.

Reparationen av vår matsal är nu i full gång. Planen att vi ska kunna äta där när höstterminen drar igång kommer ser ut att hålla. De flesta eleverna tycker att det går bra att gå till Bergviksskolan för att äta och det kommer att gå lättare nu när vårsolen skiner på oss. Vi har dock fått synpunkter från både elever och föräldrar angående den försämrade kvaliteten och smaken på maten. Vi har framfört dessa klagomål till kommunens kostchef och blivit lovade ett bättre salladsbord. Maten vi får nu levereras från Örnässkolan matsal och vi har tidigare fått vår mat från Tunaskolans tillagningskök. En slutsats man kan dra är att vi faktiskt har väldigt god kvalitet i vår egen matsal och vi längtar alla tillbaka. Det man också kan glädjas över är att i den ombyggnation som sker hos oss dimensioneras köket så att de framgent kommer att kunna servera två olika maträtter varje dag. Vi får helt enkelt se framtiden an med vetskapen att det blir otroligt bra när vi väl är tillbaka, någon gång i höst.

Slutligen vill vi även här uppmärksamma vår ena ägare, Gunvor Selberg, som har blivit nominerad till Årets Företagare i Näringslivets pris av Svenskt Näringsliv.

Ha nu ett riktigt härligt sportlov och var mycket ute i solen!

Hälsningar Peter & Magnus

About the Author