20
JAN
2011

Välkomna tillbaka

Posted By :
Comments : Off

Hej alla.

Välkommen till ett nytt år och en ny termin. Vi startade upp terminen med vanliga lektioner från första dagen. Särskilt glädjande är att vi nu hittat en lärare i spanska, Karin Löfgren tillträdde på sin tjänst den 10 januari så att vi kan planera för längre sikt i ämnet.

Vårterminen är alltid lite speciell, med nationella prov för år 3 och år 9. Men år 5 kanske någon frågar sig? Svaret på det är att vi får nya kursplaner nästa år och ämnesproven kommer att ligga i årskurs 6 framöver så därför blir det inga ämnesprov för våra femmor under våren 2011. Dom gör alltså ämnesprov i årskurs 6 istället men det är frivilligt för alla skolor att under vårterminen 2011 använda ämnesprovet i årskurs 5 som gällde föregående år. För våra nior närmar sig grundskolans slut och dom har börjat planera för sitt gymnasieval med vår studie- och yrkesvägledare Hjördis Hansson.

Det här brevet finns på vår hemsida och jag hoppas ni ser att det har börjat bli lite ny fart på hemsidan. Under hösten har det varit ett litet vakuum, då uppdateringar har kommit för sällan. Nu är vi fler som har lärt oss det tekniska och jag (Magnus) har själv tagit över det redaktionella ansvaret. Just nu uppdateras kontaktuppgifter och personalbilder för fullt. Även om veckobrev i en del klasser skickas med mail, så hoppas jag att hemsidan ändå besöks med jämna mellanrum. Veckobreven fokuserar på den enskilda klassen, medan hemsidan tar upp det generella för skolan.

Årets kvalitetsredovisning ligger nu upplagd på hemsidan. Det är en rapport som görs varje år, där man ska sammanställa det kvalitetsutvecklande arbete skolan har genomfört under året. Den skickas sedan in till Skolverket och kommunen. Rapporten blir samtidigt lite av en verksamhetsberättelse, där vi skriver om vårt arbete och analyser kring detta. Detta arbete kommer att förändras under det här året, på grund av skollagens nya formuleringar och uppdragsbeskrivningar. Kravet på en sammanfattande rapport försvinner och istället skärper man kraven på det kontinuerliga kvalitetsarbetet och dokumentationen kring detta. I praktiken förändrar det ingenting. Vi arbetar med interna granskningar, analyser och förbättringar hela tiden idag. Det är det löpande arbetet som är det viktigaste. Det blir endast rutinerna kring dokumentationen som förändras. Från den här terminen har vi i ledningen skrivit in fokusområden i personalens terminsplanering. Denna månad och i in i februari fokuserar vi på tryggheten på skolan.

Under jullovet har vi jobbat med att göra fint i elevcafét. En grafittimålning har satts upp. Tack till Lauri, Gabriel och Zacke, som på kvällstid stannade kvar på skolan och jobbade med den, för att ingen skulle se den. En stor TV har också köpts in och satts upp på väggen. Marita som jobbade i cafét har fått jobb som speciallärare i Boden och fick sluta på kort varsel. Vi jobbar hårt för att ersätta henne så snabbt som möjligt, men cafét håller öppet ändå, mycket tack vare de duktiga eleverna och vår hemkunskaplärare Katharina.

Den här tiden på året är utemiljön härlig med många vinteraktiviteter för eleverna. Vi är nästan klar med vår egen spolade is på fotbollsplanen, där framför allt de mindre barnen ska kunna hålla till. En större is är spolad på baksidan sedan tidigare. Vi har även skottat i ordning en ”rodelbana” på en av de stora snöhögarna där det mer kontrollerat åks med madrasser. Om någon vecka kommer vi dra upp längdspår med spårmaskin och skoter.

Alla har säkert fått informationen om att köket och matsalen är drabbade av fuktskador. Som den senaste informationen i veckobreven sa, så är exakt tidsplan inte fastställd, men vi har fått besked om att det ska vi få veta mer om i månadsskiftet jan/feb. Men det vi gläds åt är att vi kommer få påverka utformningen och att detta ger möjligheten att göra de förändringar vi velat göra i matsalen. Vi vill exempelvis flytta matserveringen in i köksdelen, för att frigöra ytan där maten serveras idag. En mängd andra goda idéer för att göra matsalen till en bättre och mysigare miljö, får vi nu chansen att påverka kommunen till att genomföra. Vår matsal låg långt bak i kön för att renovera, men nu är man ändå tvungen att riva och bygga om och då kan man passa på att förändra. Kommunen äger matsalen och är de som driver och styr verksamheten, men de har lovat att vi ska få bli delaktig i processen vid ombyggnationen.

I slutet av december fick vi ta del av kommunens skolbudget för 2011. Politikerna har beslutat att skolan ska spara 1,5 % jämfört med föregående års budget. Därefter har man beslutat att hela besparingen ska bäras av grundskolan, vilket i praktiken betyder en besparing på 4 %. Det tycker vi naturligtvis är otroligt tråkigt och dumt. Skolan borde Luleå satsa på, prioritera och ge mer resurser. Luleå har stora visioner om att kommunen ska växa, men glömmer tydligen att bra skolor är en viktig faktor när en barnfamilj funderar på att flytta till en stad. Naturligtvis kommer dessa 4 % att påverka oss, men vi kommer att kämpa och se till att det inte påverkar den dagliga verksamheten. Däremot kan det begränsa oss i årets investeringar, såsom nyinköp av fler datorer eller liknande.

Tack för nu!

Med vänliga hälsningar

Magnus & Peter

About the Author