20
DEC
2010

God Jul

Posted By :
Comments : Off

Så är året på väg mot sitt slut. Vi går in i ett år som ur ett skolperspektiv kommer att bli händelserikt. Ny skollag, ny läroplan, nya kursplaner och ett nytt betygssystem är några av de nyheter som vi i skolan måste förbereda oss för. Skolverket arrangerar ett antal kurser där lärare från vår skola kommer att delta och i sin tur utbilda kollegor på skolan. Skolans styrelse och operativa ledning har redan börjat analysera den egna verksamheten och vilka eventuella förändringar som måste göras för att möta de nya kraven i skollagen.

Vår kvalitetsredovisning för det gångna året är sedan ett par veckor färdigställd och kommer att kunna läsas på vår hemsida där den publiceras efter jullovet. Kravet på en sammanhållen, årlig kvalitetsredovisning har försvunnit och istället skall varje skola visa att man kontinuerligt följer upp den egna verksamheten. Nya läroverkets ledning kommer framgent att granska olika fasta områden ur våra styrdokument med en fastställd perioditet. Med början i januari kommer skolledningen att värdera hur Nya läroverket lever upp till de normer och värden som vi, enligt läroplanen skall, uppfylla. En central del i detta är att se över vår likabehandlingsplan som årligen skall utvärderas och revideras. Andra områden som kommer att följas upp under våren är: -övergång och samverkan samt -elevernas ansvar och inflytande. I våra granskningar kommer vi självfallet att involvera pedagoger, elever och föräldrar i stor utsträckning.

Årets första art & science arbete är nu avslutat. Eleverna har arbetat under rubriken ”ursprungsbefolkningar” i ca 8 veckor. Arbetet redovisades under vår traditionella äldregenerationsvecka vilket gav eleverna en mycket engagerad och intresserad målgrupp när dom presenterade sina resultat. Nu går eleverna över till ett klassgemensamt projekt för att sedan på individnivå, avsluta art & scienceåret med ett helt eget arbete. Vid fjolårets stora utvärdering av art & science ville eleverna ha kortare avstämningsperioder vilket också fungerat utmärkt hittills. Det sammantagna resultatet av elevernas arbete kommer som vanligt att redovisas efter påsk och då bjuds alla föräldrar in.

Skolan hade en jättefin lucia konsert i Domkyrkan. Klasserna gick i fackeltåg till kyrkan och Anders hade satt ihop ett fantastiskt program.

Som ni säkert hört så har det hittats en större fuktskada i matsalens kök. Skadan är placerad så att även väggen mot matsalen är drabbad. Detta innebär att man kommer vara tvungen att genomföra en större reparation av både kök och matsal under en stor del av vårterminen. Vi kommer att få äta i matsalen fram till jullovet. Innan vårterminen börjar kommer vi få mer detaljerad information om tidsplanen för reparationen.

Under tiden som matsalen är stängd kommer vi ha två olika alternativ för maten. Antingen kommer elever äta i Bergvikens skolmatsal, vilket är det troligaste för eleverna från åk 6 – 9. Eller så kommer mat levereras till skolan från Örnnäsets skolmatsal och ätas i klassrummen, vilket är det troligaste för de minsta eleverna. Det kommer givetvis innebära störningar i verksamheten och är inte optimalt, men vi kommer göra det bästa av situationen.

Det positiva i situationen är att detta ger möjligheten att göra de förändringar vi velat göra i matsalen. Vi vill exempelvis flytta matserveringen in i köksdelen, för att frigöra ytan där maten serveras idag. En mängd andra goda idéer för att göra matsalen till en bättre och mysigare miljö, får vi nu chansen att påverka kommunen till att genomföra. Vår matsal låg långt bak i kön för att renovera, men nu är man ändå tvungen att riva och bygga om och då kan man passa på att förändra. Kommunen äger matsalen och är de som driver och styr verksamheten, men de har lovat att vi ska få bli delaktig i processen vid ombyggnationen. Vi återkommer så snart vi har mer att informera om i detta ärende.

Vi på Nya läroverket önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

/Magnus och Peter

P.S. Gunvor, Birgitta och Toivo önskar alla god jul och gott nytt år.

About the Author