20
SEP
2010

Hej föräldrar

Posted By :
Comments : Off

Under de fyra år Nya läroverket har varit igång har våra elever haft mycket goda studieresultat. Elaka tungor generaliserar gärna och säger att på friskolor sätts det glädjebetyg. Jag är helt trygg i att säga att det gör inte vi!

Men vad beror då dom goda resultaten på? Duktiga och välutbildade pedagoger med goda kunskaper i vår läroplan och våra kursplaner? Små grupper och ett väl fungerande arbete för att skapa en trygg miljö? Engagerade föräldrar? Vi uppfyller de flesta kriterier som ställs upp för en god lärmiljö men jag tror att det finns andra förklaringar till våra goda resultat.

Den faktor som jag som rektor tror spelar störst roll är våra klubbar. Vår tanke, med en heldagsskola, har utan tvivel gett våra elever kunskaper och förmågor som är utöver det vanliga. Just därför har vi valt att satsa än mer på vår klubbverksamhet. I år erbjuds hela 73 olika klubbtillfällen till våra elever. Basen är våra egna klubbar med tid tillsammans med kända lärare i ämnen som tillhör grundskolan. Utöver detta har vi i år flera spännande nyheter. Visst kittlar det lite med cirkusklubb, Break-dance, DJ-klubb och nybörjarklubb i kinesiska? Vi har även satsat på idrottsklubbar i basket och fotboll. Detta är bara ett litet axplock av vad som erbjuds. Gå gärna in på hemsidan och ladda ner klubbhäftet som pdf-fil. Jag är fantastiskt stolt över vår klubbverksamhet och hoppas att ni som föräldrar stöttar och motiverar era barn att satsa på lite mer tid i skolan. Det ger direkta resultat!

Nu startar vi upp årets art & scienceprojekt! När eleverna utvärderade art & science, vilket även pedagoger och Inflytanderådet gjort, så visade det att eleverna är nöjd med det mesta men önskar än mer inflytande i processen. Från skolan ser vi samtidigt att eleverna behöver mycket handledning i sitt art & sciencearbete. Eleverna önskade även kortare projekttid än tidigare. För att möta upp dessa behov och önskemål har vi i år delat upp art & science-året i tre delar. Vi börjar med ett stort skolgemensamt projekt under rubriken ”ursprungsbefolkningar”. Därefter kommer klasserna att välja ett arbetsområde som de sedan gemensamt bearbetar. Läsåret avslutas sedan med ett individuellt art & science arbete där eleverna ges mycket utrymme för egna idéer. Inflytande och eget ansvar är något man övar upp och behöver träning i. Därför kommer det avslutande projektet att organiseras väldigt olika beroende på elevens ålder och mognad.

Som ni säkert sett när ni besökt skolan så har vi satsat mycket på att utöka med fler datorer i skolan. Från förskoleklass och upp till år 5 finns det en stationär mac i varje klassrum. Bildsalen har utrustats med ett par datorer för bildbehandling. För eleverna i år sex till nio har vi satsat på att förbättra det trådlösa nätverket, vilket tidigare hade alldeles för dålig kapacitet. Vi har även köpt in nästan 50 bärbara mac-datorer riktat mot de äldre eleverna.

Under ett års tid har den svenska skolan svävat i ovisshet vad gäller införandet av den nya skollagen och den nya sammanhållna läro- och kursplanerna. Nu finns det bestämda datum. Den 1 juli 2011 träder den nya skollagen i kraft och samtidigt med detta börjar vi arbeta med de nya styrdokumenten för grundskolan. Pedagogerna på vår skola har redan under remissperioden satt sig in i de nya kursplanerna och under våren kommer bl a skolverket att hålla i fortbildningsinsatser som vi kommer att ta del av. Vi får även en ny betygsskala från A-F och mest troligt (kanske beroende av valutgången) blir det betyg från årskurs 6 från och med hösten 2011.

Det händer följaktligen spännande saker både nationellt samt på vår egen skola! Vi ser alla fram emot en härlig skolhöst.

/Peter

About the Author