26
MAR
2010

Rektorns brev mars

Posted By :
Comments : Off

Hej alla föräldrar! Som ni vet har vi genomfört en stor enkät med syftet att undersöka hur ni upplever att våra veckobrev fungerar. Jag vill passa på att tacka alla som deltagit i enkäten samt ge er en återkoppling kring detta här i rektorsbrevet.

Föräldrar med barn i fsk. upp till år 6 är överlag väldigt nöjda med veckobreven. Den negativa kritik som framförs är runt systemet med inloggning. Jag vill gärna bemöta den kritiken! Systemet med inloggning skapade vi för att förhindra att personer som ej har barn på skolan ej har åtkomst till veckobreven med den information som finns där. Det är alltså ett enkelt filter för att öka barnens trygghet.

Av enkätsvaren att döma har vi ca 90-95% av föräldrarna med barn i de yngre årskurserna som nås av informationen vi skickar ut vilket måste ses som en otroligt hög siffra.

Enligt enkätsvaren läser föräldrar med barn i år 7-9 inte veckobreven med samma regelbundenhet som dom som har barn i lägre årskurser. Det har ju sina naturliga orsaker då ungdomar ofta klarar av det egna ansvaret runt skolan. Som rektor tycker jag dock att det är lite synd. Veckobreven ser jag som en mycket viktig del i föräldrainflytandet och att ni ges insyn i vad som sker i skolan. Nästan alla är mycket nöjda med veckobrevens innehåll och layout. Många uppskattar att vi numera använder både mail och hemsidan för att nå ut med veckobreven till alla. Kritiken från föräldragruppen runt dom äldre eleverna handlar om hur vi informerar om läxor och prov. Enligt enkätsvaren saknas ofta information om prov och läxförhör och ibland är det felaktig information som läggs ut. Det ska vi självfallet göra allt vi kan för att komma tillrätta med.

Sammantaget är föräldrarna på Nya läroverket otroligt nöjda med våra veckobrev. Dom känner sig delaktiga och informerade och kan planera sin vardag utifrån barnens hur barnens skolvecka ser ut. Systemet med att vi skickar ut breven på fredag gör att helgen kan ägnas åt att utvärdera den gångna veckan samt planera den kommande veckan. Veckobreven utgör en plattform för diskussioner barn och föräldrar emellan om skolan. De flesta föräldrar vill ha veckobreven både i mail-form samt på hemsidan. En påminnelse på mail med en länk lyfts som ett bra alternativ. Vidare så poängterar många föräldrar att det är kul med bilder från barnens aktiviteter. Det ger en ökad närvarokänsla för föräldrarna.

Inte en enda förälder känner att vi utlämnat för mycket information, varken i text eller bild. Ingen har heller reagerat på ”tonen” i veckobreven, dvs att pedagogerna använder det som ett forum för att lyfta problem i skolverksamheten. Vi kommer att fortsätta vårt arbete med målsättningen att så många som möjligt skall läsa barnens veckobrev. Att föräldrar är insatta i vad som sker i skolan är en viktig faktor för att barnen skall lyckas med sina studier samt för att föräldrar skall kunna utöva inflytande.

Såg ni år 3:s utställning i ljusgården? Fantastiskt fina konstverk som ställdes ut under ett par veckor. Tavlorna såldes och intäkterna gick direkt till offren för jordbävningen på Haiti. ca. 6500:- gav försäljningen på vernissagen.

Jag skulle vilja avsluta detta rektorsbrev med en liten uppmaning. Under vårt mörka vinterhalvår är det mycket lockande att åka på en utlandsresa. Det har även blivit vanligare att göra längre resor som sträcker sig över 3-4 veckor. En enstaka resa under pågående termin under barnets grundskoletid ser vi positivt på så länge barnets studier fungerar bra. Skolan kan skicka med uppgifter samt följa upp med eleven efter resan. Det som kan bli ett problem är om detta skulle ske under flera år eller till och med årligen. För att ge eleven en längre ledighet krävs ”synnerliga skäl”. Så min uppmaning till er föräldrar är att tänka efter en gång extra innan ni bokar en semesterresa under pågående termin. Ta gärna kontakt med mig för att diskutera huruvida en ledighet för ert barn är möjligt.

Ha en skön vår! Den norrbottiska vårsolen är den bästa./ Peter

About the Author