12
FEB
2010

Hej alla föräldrar

Posted By :
Comments : Off

Den här gången är det Magnus bakom tangentbordet. Nu har mitt jobb som företagets VD kommit igång ordentligt. Tack alla barn, föräldrar och personal, för att jag har fått en så härlig start på mitt nya arbete. Det här är en fantastisk skola och arbetsplats.

Jag vill i det här brevet förtydliga för er föräldrar hur jag och Peter fördelar våra arbetsuppgifter och ansvar. Men först har jag några andra nyheter.

Vi jobbar vidare med vår inre miljö och är snart färdiga med jobbet att förnya vår NO-sal. Den har fått ny inredning och design. Flera andra klassrum har också fått genomföra lite förändringar och förnyelser.

På fettisdagen i nästa vecka kommer vi ordna lite överraskningar för barnen.

Jag vill också påminna er om att bocka för kvällen 15 april i almanackan. Då kommer ni bli inbjudna till skolan för att se på barnens arbete och redovisningar i Art and Science. Jag har varit runt i alla klasser, både för att presentera mig och lära känna barnen, men också för att titta på deras arbeten och jag ser personligen mycket fram emot Art and Science redovisningen.

Jag och Peter kommer arbeta som ett team och jobba gemensamt i många frågor. Vårt gemensamma uppdrag är att, utifrån de resurser som finns till förfogande, skapa bästa möjliga skola och arbetsplats. Men för att inget ska falla mellan stolarna och för att det ska vara tydligt för elever, föräldrar och personal, så har vi gjort en ansvarsfördelning.

Det enklaste sättet att definiera min och Peters ansvarsfördelning är att säga att rektor ansvarar för det operativt pedagogiska, personalansvar för lärarna och kontakten med er föräldrar. VD är ytterst ansvarig för hela skolans verksamhet, men arbetar med det operativa ansvaret för ekonomi, utveckling och kontakten med externa parter, som skolan samarbetar med.

Rektor ansvarar för:

-Leda, samordna och utveckla det pedagogiska arbetet

-Personalansvar för pedagogerna på skolan

-Föräldrakontakt och föräldrasamverkan

– Att skolans styrdokument följs och kontinuerligt kvalitetsarbete

-Att individuella utvecklingsplaner upprättas av lärarna och att särskilt stöd ges till elever som behöver detta och att åtgärdsprogram upprättas

-Att eleverna får inflytande i sin utbildning och i hela skolans vardag

VD ansvarar för:

-Skolans utveckling

-Ekonomi, med budget, avtal och ekonomisk utveckling

-De övriga delarna i skolans organisation, såsom administration, IT, skolmat och bibliotek

-Skolans lokaler och utrustning

-Dokumentation av kvalitetsredovisning, utvärdering och likabehandlingsplan

-Antagning av elever

-Externa kontakter med exempelvis Luleå kommun, fackliga samarbetspartners, andra fristående skolor och nätverk

Jag och Peter kommer givetvis båda vara delaktig i skolan som helhet. Vi har god hjälp av skolans ledningsgrupp, elevrådet, inflytanderådet och givetvis Gunvor och Birgitta.

Jag hoppas att detta kan ge er en bra bild av ledningens arbetsfördelning.

Som ansvarig för företaget och dess utveckling kan jag avsluta med att berätta att Nya Läroverket har (som enda friskola i länet) fått det högsta betyget i en branschrapport, som Svensk Handelstidning Justitia, har genomfört. Där har man granskat företagets ekonomi, tillväxt, kapitalstruktur och potential för framtiden.

Ha det bra!

Med vänliga hälsningar.

Magnus

About the Author