19
JAN
2010

Hej föräldrar! God fortsättning på det nya året

Posted By :
Comments : Off

Tordagen den 14/1 hade vi bjudit in föräldrar till eleverna i de förskoleklasser som startar till hösten. Pedagogerna i våra förskoleklasser presenterade verksamheten ingående utifrån ett bildspel där dom dokumenterat många kärnvärden i vår profil. -En god lärmiljö, -trygghet, -vår profil ”art&science”,-eget lärande och personlig utveckling var några av dessa värden som fint lyftes fram av pedagogerna i förskoleklassen. Intresset för att börja på vår skola är fortsatt stort i alla årskurser.

Organisationen på Nya läroverket bygger på att vi ska bli tvåparallelliga, från Förskoleklass upp till år nio. När vi startade för snart fyra år sedan var söktrycket högst från år 6 och uppåt. I år lämnar vi tre nior ifrån oss och för att komma närmare målet med att bli tvåparallelliga startar vi därför en helt ny klass i år 6 till hösten. Vi har redan påbörjat antagningarna och Gunvor kommer att träffa alla nya elever tillsammans med deras föräldrar.

Magnus har nu gjort sin första arbetsvecka. Han jobbar hårt på att snabbt sätta sig in i skolans organisation och har en väldigt hög ambitionsnivå. Vi på Nya läroverket tycker att det är viktigt att eleverna känner till hur vår skola organiseras så Magnus har under veckan gått runt i klasserna och presenterat sig själv och sina arbetsuppgifter. Magnus har med sin breda erfarenhet många spännande idéer för verksamheten vilket känns spännande eftersom vi som skola måste fortsätta att utvecklas i takt med det övriga samhället.

I samtal med föräldrar står det helt klart att tryggheten för barnen skall vara ett prioriterat arbetsområde. Vi har under höstterminen utvärderat vårt värdegrundsarbete och alla arbetslag har lyft fram fem konkreta åtgärder för att göra barnens skoldag än tryggare. Ni föräldrar har i mail och veckobrev fått möjligheten att se dessa förslag samt chansen att ge kommentarer. Eleverna har behandlat samma frågor i klassråd och på elevråd. Vi kommer att uppdatera skolans likabehandlingsplan kommande vecka utifrån dessa konkreta förslag samt ta med era och barnens synpunkter. Mobbning och kränkningar tar idag sig helt nya vägar och helt andra uttryck. Modern teknik med Internet, sms, bloggar mm gör att det blir mer svårupptäckt för er föräldrar och för oss i skolan. Vi jobbar mycket mer med samtal i dag just för att försöka upptäcka denna dolda mobbning. Den form av mentorsskap som vi har blir ett fantastiskt verktyg i detta arbete.

Vi fortsätter att utvärdera och förbättra våra veckobrev. Som rektor försöker jag att läsa så många veckobrev som möjligt för att jag ska få en bild av allt som sker på vår skola. Min uppfattning är att kvaliteten på breven har blivit mycket bättre. Ni får information om det dagliga arbetet, vår profil ”art&science” samt vad som kommer att ske kommande vecka. Att alla klasser, från förskoleklass till åk 9 får veckobrev är unikt och något jag är väldigt stolt över.

Det händer, som jag skrivit tidigare om, mycket i den svenska skolan just nu. Vi får en ny skollag som träder i kraft nästa årsskifte. Det kommer även ny läro- och nya kursplaner i alla skolans ämnen. En ny betygsskala med betyg från årskurs sex är också på gång. För att ge er föräldrar en tydlig bild av allt som kommer planerar vi en informationskväll för alla föräldrar där vi presenterar dessa nyheter samt hur vi tänker anpassa oss till de nya styrdokumenten. Detta möte kommer att ske någon gång i april/maj.

Ha det gott!
/Peter

About the Author