28
DEC
2009

Rektorsbrev december

Posted By :
Comments : Off

Hej alla föräldrar! Så har vi ytterligare en termin bakom oss. Och vilken rolig termin det har varit! För mig som ny rektor är varje ny dag en möjlighet att lära någonting nytt om detta komplexa uppdrag. Jag har under hösten påbörjat min utbildning på det statliga rektorsprogrammet. Det första året på utbildningen fokuseras kring skoljuridik vilket kanske låter lite torrt och tråkigt men så är absolut inte fallet. Den juridik vi läser är nästan uteslutande inriktad på att öka förståelsen för hur skolverksamheten ska organiseras för att alla elever skall nå målen. I och med den nya skollag som kommer under våren så ökar kraven på rektor som pedagogisk ledare. För min del så är det glädjande nyheter eftersom jag redan idag har goda möjligheter att vistas mycket ute bland lärare och elever. Det är i det dagliga mötet med elever, föräldrar och lärare som jag trivs bäst.

Vi står ju inför en spännande tid där vi nu aktivt söker lokaler för att öppna en till skola riktad mot elever i åk 6-9. Än så länge är inget klart men så snart vi vet något ger vi besked. Den nuvarande verksamheten ska bli kvar i nuvarande omfattning och målet är att finna former som gynnar hela vår verksamhet. Det gläder oss mycket att intresset för den nya skolan är så stort.

Årets Art&science-tema som handlar om vatten kommer att redovisas till er föräldrar den 15 april. I år lägger vi extra mycket tid på att eleverna ska bearbeta sitt material för att göra det till sitt eget. Vi kommer även att låta eleverna mycket grundligt reflektera över sitt resultat. Lärarna kommer även ge eleverna mer feedback och väga in art&science-arbetena i de olika ämnenas betyg för de äldre eleverna.

Nu har det ”nya” fritids varit igång en termin. Vi upplever alla att dom nya lokalerna har utvecklat verksamheten på alla plan. Barnen är väldigt nöjda och fritidspedagogerna likaså. Kommunen har genomfört en granskning av vår fritidsverksamhet och hade inga som helst anmärkningar. Pingis har blivit en riktig fluga bland de yngre barnen så via ett uppslag från lilla elevrådet har vi nu köpt in ett nytt pingisbord till fritids.

Den 1 januari börjar vår nya VD, Magnus Selberg, på sin tjänst. Ni kommer alldeles säkert att möta honom i ljusgården och i korridorerna under vårterminen. Vi hälsar Magnus hjärtligt välkommen till oss på Nya läroverket.

Hoppas att ni alla får en fin jul och varmt välkommen tillbaka till ett nytt läsår!

/Peter

About the Author