23
OKT
2009

Magnus Selberg

Posted By :
Comments : Off

Hej alla föräldrar och Nya läroverkets vänner

Vi har senaste året funderat mycket över hur vi på ett bra sätt utvecklar vår fina skola och tryggar skolans framtid.

Nu är Birgitta och jag glada över att kunna berätta att vi ska förstärka och föryngra skolans operativa ledning. Peter Ohlsson är rektor och vi kommer att anställa Magnus Selberg som VD.

Jag kommer att fortsätta att arbeta med skolan och barnens rättigheter att ha en bra och trygg lärmiljö. Jag hoppas att jag ska få mycket tid att sitta i skolans gungstolar och prata med barnen och Er. Birgitta och jag kommer att arbeta med utvärderingar och granskningar.

Jag är färdig med kvalitetsredovisningen. Den kommer att finnas på hemsidan i början av november.

Vi hälsar Magnus och Magnus familj välkommen till Luleå och Nya läroverket. Magnus har redan vid olika tillfällen träffat personalen och det har varit ett mycket positivt mottagande.

Gunvor Selberg

About the Author