05
OKT
2009

Rektorns brev

Posted By :
Comments : Off

Hej på er! Så var då ett nytt och spännande läsår igång! Jag tror att detta år blir ett intressant skolår på flera olika sätt! För vår egen skolas del känns det lugnt och tryggt . Vi har en fantastisk stabilitet i vår verksamhet och har ett nästan helt intakt lärarkollegium om man ser till vilka som var med från början. Vi alla, rektorer, pedagoger, elever och föräldrar har nått fantastiska resultat och fortsätter tillsammans att utveckla NLV:s profil. Peter har blivit antagen till det nationella rektorsprogrammet och påbörjar omedelbart denna utbildning. utbildningen är på distans vilket innebär att han fortfarande kommer att kunna arbeta heltid som rektor på skolan.

I år investerar vi i fler bärbara mac-datorer till de äldre eleverna samt utrustar alla klassrum från åk 4 och uppåt med projektorer och ljudsystem. Vi har även ökat på datortätheten från år 1 och uppåt. Även utemiljön fått ett rejält lyft inför denna termin. Det grå huset är borta och där har vi istället investerat i en fin basketplan. Vår skolmatsal har utrustats med ljuddämpande plattor i taket och vi tycker alla att ljudnivån dämpats avsevärt under lunchen.

Vad gäller skolan i övrigt känns det som ett spännande år! Det är ju ungefär ett år kvar till riksdagsvalet och skolan kommer säkert att bli en stor valfråga. Det jobbas just nu intensivt på att ta fram en ny skollag samt nya läro- och kursplaner som antagligen kommer att klubbas igenom i riksdagen redan i juni kommande år. Tydligare mål i kursplaner, nytt betygssystem samt skärpta regler vad gäller elevers frånvaro är exempel på vad vi tror att vi kommer att se genomföras med start nästa höst! Det är även på förslag att elever som inte når upp till målen i åk 9 och därför ej kan söka vidare till ett gymnasieprogram per automatik får stanna kvar ett år extra i grundskolan.

Visst läser ni föräldrar de veckobrev som pedagogerna lägger ut på skolans hemsida? Om så inte är fallet så hoppas vi att ni ska börja göra det. Lärarna lägger ner mycket tid på att ni ska vara informerade om vad som händer i skolan för era barn. Ni får på det viset insyn i arbetet samt ett bra underlag för samtal med era barn om deras skolsituation. Vi har även som mål att de mål som vi arbetar mot i skolans olika ämnen ska läggas ut på hemsidan så att ni föräldrar vet hur era barn bedöms. Många föräldrar har riktat kritik mot just att målen är ej kända på förhand när man träffas för utvecklingssamtal och diskuterar måluppfyllelse. Nu ges ni en unik möjlighet att ta del av målen!

Fortsätt att höra av er till oss rektorer med era åsikter och synpunkter. Det är otroligt värdefullt att ni gör det och är ju en direkt chans till påverkan. Vi från skolans sida ser gärna att fler föräldrar deltar i inflytanderådets arbete. Maila frågor och synpunkter till representanterna där och engagera er gärna direkt genom att gå med i gruppens arbete eller besök ett möte.

Ha en härlig höst! /Peter

About the Author