09
MAR
2009

Skriftliga omdömen

Posted By :
Comments : Off

Fr. o. m. 15 juli 2008 är det obligatoriskt med skriftliga omdömen i alla skolans ämnen, omdömena får även vara betygsliknande. På Nya läroverket kommer vi inte att ge betygsliknande omdömen till de minsta barnen. För en tydlig bedömning har vi utformat lärandenivåer för att visa var barnen befinner sig i sitt lärande. Våra skriftliga omdömen och elevens individuella utvecklingsplan, IUP:n, kommer att fokusera på att lyfta fram varje enskild elevs utvecklingsmöjligheter för att stimulera till fortsatt lärande.

About the Author