08
JAN
2009

Tack för allt beröm

Posted By :
Comments : Off

Tack för de trevliga breven som vi fått till jul. Vi är glada för det beröm som vi fått för vårt arbete med att ge Era barn skriftliga omdömen. Nu kommer Ni som föräldrar/vårdnadshavare att få ge oss Era synpunkter och förslag till förbättringar om ”Skriftliga omdömen”. Vi vill ha tillbaka svaren till mentorerna senast den 19 januari.

Bästa skolan
Det var naturligtvis roligt att läsa i tidningarna, om att Nya läroverkets elever i 9: an nått det bästa meritvärdena av Luleås alla skolor. Det var det 16 bästa ämnena som hade räknats samman.

Våra elever och lärare har gjort ett målmedvetet och fantastiskt bra arbete.

Skola är viktigt, och vi hoppas på och arbetar för att våra elever ska öka sin tid i skolan genom att gå på våra klubbar.

Vårens gemensamma kunskapsområde inom art and science

”Livet och hållbar utveckling” är vårt gemensamma arbete under vårterminen. Kom gärna med tips och idéer till oss. Alla på hela skolan medverkar under t. ex. ”art-and-science-tid”. Vi kommer att ha en del föreläsningar i temat för elever från 6-16 år med bl. a;

30/1 Carina Henriksson
13/2 Lisbet Hällgren
20/3 Helena Lilja
3/4 Elever
8/5 Elever
14/5 Öppet Hus med utställningar och redovisningar av arbetet med livet och hållbar utveckling

Under vårterminen har vi några andra för skolan gemensamma tillfällen såsom;

v 9 Art and Sciencefestival
v 11 Nya läroverkets Operation Dagsverke
v 15 Läs- och skrivfestival
v 18 Matematikfestival

About the Author