18
MAR
2008

Varför ett inflytanderåd?

Posted By :
Comments : Off

För att föräldrar och elever ska få möjlighet att utöva inflytande så krävs att man har kunskaper om hur skolsystemet fungerar. Nya läroverket kommer att ha inflytanderåd för det gemensamma inflytandet.

  • Föräldrar och elever ska ha rätt till den information de önskar.
  • Information och samråd ska garanteras.
  • Elever och föräldrar ska kunna föra fram förslag till frågor som berör dem.
  • Det är också viktigt att elever och föräldrar får information om kommande beslut i frågor som är av intresse för dem och på det sättet få möjlighet att påverka besluten.
About the Author